Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Дайте характеристику теорії психосексуального роз-витку З. Фрейда.

2.         Опишіть природу і функції “ід”, “его” і “суперего” – трьох основний особистісних структур. Яким чином взаємодія між цими структурами створює внутрішній конфлікт у людини?

3.         Чи погоджуєтесь Ви з Фрейдом в тім, що статевий потяг і агре-сія – це два основних мотиви, які лежать в основі людської поведінки?

4.         Як Ви думаєте, чи залишається сьогодні психоаналіз впли-вовим напрямком в гуманітарних науках?

5.         Розкрийте зміст соціально-психологічної теорії Шутца.

6.         Назвіть прізвища відомих неофрейдистів та їх теорії.

7.         Які соціальні типи характеру виділяє Е. Фромм? На чому будується його типологія соціальних типів?

8.         В чому полягає різниця між особистим і колективним без-свідомим в теорії Юнга? Чи поділяєте Ви позицію Юнга стосовно існування колективного безсвідомого?

9.         Чим теорія розвитку Еріксона відрізняється від теорії Фрейда?

10.       Перелічіть конфлікти розвитку, які, згідно теорії Еріксона, стають критичними в певних точках життєвого циклу.

11.       Чи згодні Ви з Еріксоном в тім, що головною кризою в підлітковому віці є его-ідентичність – рольове зміщення?

12.       Чи згодні Ви з Еріксоном, що досягнення его-ідентич-ності – це боротьба протягом всього життя? Якщо так, то з якими проблемами ідентичності може стикатись людина в ранній зрілості і в старості?

13.       Опишіть концепцію архетипів Юнга. Який архетип він по-в’язував з дослідженням самореалізації у зрілості?

14.       Чи згодні Ви з Фроммом, що більшість людей сьогодні на-солоджується значною свободою і автономією, проте розплачують-ся за це самотністю, відсутністю почуття безпеки і відчуженням?

15.       Розкрийте сутність соціокультурної теорії особистості К. Хорні.

16.       Порівняйте і вкажіть відмінності у поглядах Еріксона, Фромма і Хорні з питання впливу подій раннього дитинства на фор-мування структури особистості дорослого.