Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

магниевый скраб beletage

1.         Чим Ви поясните думку, що аналіз когнітивної теорії по-трібно розпочинати з її співставлення з принципами біхевіоризму?

2.         Дайте характеристику моделі “людини когнітивної”.

3.         Що таке “когніція”, “когнітивна структура”?

4.         Визначте основні положення структуралістського напрям-ку в когнітивній психології.

5.         Які Ви знаєте основні напрямки в когнітивній соціальній психології?

6.         Розкрийте зміст концепції морального розвитку дитини в концепції Ж. Піаже.

7.         Чим відрізняється теорія розвитку моральності Л. Колбер-га від теорії Ж. Піаже?

8.         Порівняйте внесок Л.С. Виготського і Ж. Піаже в когнітивні теорії формування особистості.

9.         Визначте основні ідеї когнітивної концепції Дж. Брунера.

10.       Яке практичне застосування мають соціальні когнітивні теорії в системі освіти?

11.       Який образ соціальної психології склався в середині 60-х років у свідомості наукової громадськості?

12.       Яку альтернативу американській соціальній психології про-тиставили французькі соціальні психологи школи С. Московічі?

13.       Який вплив на теорію “соціальних уявлень (репрезен-тацій)” мала соціологічна концепція Е. Дюркгейма? Що саме з кон-цепції Е. Дюркгейма було запозичено С. Московічі в його теорії “соціальних уявлень”?

14.       Що є спільного між “колективним свідомим” Е. Дюркгей-ма і “соціальним уявленням” С. Московічі?

15.       Як Ви розумієте те, що “соціальні уявлення” є категорією науки, а також феноменом реальності?

16.       Чи є різниця між розумінням “здорового глузду” як явища соціальної психології і “версією здорового глузду” С. Московічі?

17.       Які функції виконують “соціальні уявлення (репрезентації)”?

18.       На якому матеріалі зробив свої дослідження С. Московічі? Чому він звернув увагу на психоаналіз?

19.       Які дві групи факторів виділяє С Московічі, визначаючи особливості формування наукових знань?

20.       Опишіть зовнішні і внутрішні процеси, що характеризують зміни у розвитку наукової теорії (за С. Московічі).

21.       Назвіть відомі Вам дослідження соціальних уявлень, що зроблені емпіричними методами?

22.       Що таке “ідентифікаційна матриця” С. Московічі?