Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
До цих питань відносяться, як вони вважають, наступні: : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

До цих питань відносяться, як вони вважають, наступні:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Чи є люди просто розумними тваринами або ж соціальна взає-модія, постійна необхідність співробітничати один з одним форму-ють у них особливі психічні властивості, які відсутні у тварин?

2.         Чи визначається поведінка людини егоцентричними моти-вами або ж інтереси інших людей можуть бути для неї такими ж важливими і близькими, як і особистісні?

3.         Чи являється поведінка людини переважно ірраціональною і такою, що закріплюється під впливом випадкових покарань і зао-хочень або ж людина усвідомлює і організує свою поведінку на підставі досвіду?

Чи визначена поведінка людини біологічно або ж форма і зміст її вчинків детермінується головним чином соціальними умовами?

5. Чи поведінка дорослого є в основному наслідками пережи-того в дитинстві або ж людина розвивається і змінюється під впли-вом навколишнього середовища протягом всього життя?

Макдевід і Херері, класифікуючи соціальну психологію за напрямка-ми, доповнюють цей перелік питань ще питанням про роль безсвідомого.

Відповіді на ці запитання в основному і складають основу тих чи інших соціально-психологічних напрямків.

В основу побудови тієї чи іншої моделі людини покладена також модель суспільства, соціального середовища, бо соціаль-ний психолог разом з прийняттям моделі людини приймає спе-цифіку її бачення, відповідний спосіб інтерпретації. В моделі сус-пільства явно або імпліцитно міститься модель взаємодії інди-віда і суспільства. І ця остання має особливе значення для со-ціальної психології, оскільки від того, якою вона представляєть-ся, залежить аспект бачення у аналізі таких кардинальних для соціальної психології проблем, як: взаємовідносини соціального і психічного, суспільного й індивідуального, процес соціалізації, роль індивіда в соціальному процесі і т.ін. Ці проблеми виникли