Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Назвіть загальні особливості теорій, які отримали назву “психології народів і мас”.

2.         Опишіть соціальні умови, в яких виникла “психологія на-родів і мас”.

3.         Які інтелектуальні та наукові підґрунтя мала “психології мас”?

4.         В чому полягає сутність теорії натовпу Г. Лебона?

5.         Назвіть головні ознаки маси, які визначено Г. Лебоном.

6.         Які чинники суспільного руху виокремлює Г. Лебон?

7.         Чим зумовлена ідея аномальності натовпу в концепції “психології мас”?

8.         Визначте сутність концепції наслідування Г. Тарда.

9.         В чому полягає механізм законів наслідування в кон-цепції Г. Тарда?

10.       Які положення “психології мас” розробляв З. Фрейд у своїй концепції?

11.       Проаналізуйте проблему взаємовідносин індивідів (маси) і лідера (вождя) З. Фрейда.

12.       Які обставини змусили С. Московічі у 80-х роках ХХ ст. взятись за аналітичний аналіз ідеї наслідування?

13.       Яка ідея покладена в основу “психології народів”?

14.       Назвіть три галузі, які визначено В. Вундтом в якості ос-новного предмета вивчення психології народів.

15.       Відмітьте основні позиції, за якими можна охарактеризу-вати позитивний внесок в науку, що зроблено теоріями “психології народів і мас”.

16.       Розкрийте сутність концепції “інстинктів соціальної поведін-ки” Мак-Даугалла. Що її зближує з теоріями “психології народів і мас”?

17.       В чому Ви бачите позитивний внесок в розвиток соціаль-ної психології перших підручників з цієї науки? Назвіть їх авторів.

18.       Які експерименти прийнято вважати початком експеримен-тального етапу у розвитку соціальної психології?

19.       В чому сутність феномену соціальної фасилітації?

20.       В чому полягало головне наукове досягнення експериментів Ф. Олпорта?

21.       Чому експериментальна соціальна психологія стала з 30-х років американською?

22.       В чому особливість дослідження фасилітації В. Меде?

23.       Яке значення мала поява вимірювальних шкал в проведенні соціально-психологічних експериментів?

24.       Які Ви знаєте вимірювальні шкали, що створені в терстоу-нівському стилі?

Основні терміни та поняття

Масовидні явища, теорія мас, гіпнотичне навіювання, “психіч-на інфекція”, натовп, навіювання, наслідування, психологічне зара-ження, знеособленість маси, консервативність маси, ірраціо-нальність натовпу, колективне безсвідоме, аномальність натовпу, закони наслідування, ідентифікація з вождем, “інстинкти соціаль-ної поведінки”, “психологія народів”, надіндивідуальність душі, об’є-ктивний дух, стадії розвитку людських психічних процесів, концеп-ція соціального контролю, теорія телезису, ефект соціальної фасил-ітації, соціальна інгібіція, коактні групи, вимірювальні шкали, вим-ірювальні шкали терстоунівського стилю.