Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для обговорення і закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення і закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Чому масові форми поведінки виділяються в особливу їх різновидність, яку в точному смислі слова не можна назвати група-ми? Назвіть особливості цих форм поведінки, що відрізняють їх від описаних наукою звичних груп.

2.         Визначте передумови процесу загальної масовизації суспіль-ства.

3.         Назвіть загальні ознаки масових форм поведінки (за Б.Гру-шиним)

4.         Як визначається термін «колективна поведінка» Г.Блуме-ром? Назвіть роботу, в якій аналізується феномен «колективної поведінки».

5.         Назвіть загальні особливості теорій, які отримали назву «пси-хології народів і мас».

6.         Опишіть соціальні умови, в яких виникла «психологія на-родів і мас».

7.         Які інтелектуальні та наукові підґрунтя мала «психологія мас»?

8.         У чому полягає сутність теорії натовпу Г. Лебона?

9.         Назвіть головні ознаки маси, визначені Г. Лебоном.

 

10.       Які чинники суспільного руху виокремлює Г. Лебон?

11.       Чим зумовлена ідея аномальності натовпу в концепції «пси-хологія мас»?

12.       Визначте сутність концепції наслідування Г. Тарда.

13.       У чому полягає механізм законів наслідування в концепції Г. Тарда?

14.       Які положення «психології мас» розробляв З. Фрейд у своїй концепції?

15.       Проаналізуйте проблему взаємовідносин індивідів (маси) і лідера (вождя) в концепції З. Фрейда.

16.       Які обставини змусили С. Московічі у 80-х роках ХХ ст. взятися за аналітичний аналіз ідеї наслідування?

Глава 25. Специфіка поведінки людини у натовпу

17.       Назвіть причину злочинів натовпу, що виділені в роботі С.Сигеле. Яка назва цієї роботи? Яке головне питання в ній піднімається?

18.       Чи вдалося С.Сигеле вирішити питання міри відповідаль-ності індивіда за злочин, який ним скоєно в умовах натовпу?

19.       Які особливості поведінки людини в умовах революційно-го періоду визначено П.Сорокіним?

20.       На які відмінності між натовпом і публікою вказує Г.Тард?

21.       Хто перший з дослідників розділив поняття «натовп» і «маса»? На основі яких ознак це було зроблено?

22.       Дайте загальну характеристику натовпу.

23.       Розкрийте, яке значення має оцінка чисельності натовпу. Які проблемні питання виникають в оцінці чисельності натовпу?

24.       Визначте основні закономірності руху людей у натовпу.

25.       Дайте характеристику рольової диференціації у натовпу. Для чого потрібно знати структуру натовпу?

26.       Визначте умови і основні етапи формування натовпу. Як можна використати ці знання для розробки заходів профілактики протиправної поведінки натовпу і способів конструктивного впли-ву на нього?

27.       У чому полягає закон духовної єдності натовпу, який сфор-мулював Г.Лебон?

28.       Розкрийте сутність колективного безсвідомого у натовпі.

29.       Що таке паніка? Покажіть, як ви розумієте паніку як вид поведінки натовпу і як особливий його емоційний стан. Розкрийте передумови виникнення паніки.

30.       Розкажіть, які відомі Вам типи чуток і за яким критерієм вони виділяються. Назвіть способи викривлення інформації в про-цесі передачі чуток.

31.       Розкрийте загальні характеристики поведінки людини у натовпу.

32.       Як Ви розумієте зв’язок психічних процесів у людини в на-товпу з процесом соціальної фасилітації? Якими обставинами по-яснює Є.Аронсон виникнення цього феномена?

33.       Як пояснює Є.Бургіньон виникнення у натовпу в людини зміну стану свідомості? Вкажіть на причини виникнення зміненого стану свідомості.

34.       Що таке деіндивідуалізація? Розкрийте умови і причини цього явища. Покажіть вплив деіндивідуалізації на поведінку лю-дини

35.       Яку поведінку провокує фізична анонімність? Покажіть зв’язок фізичної анонімності з асоціальною поведінкою.

36.       Чи дійсно уніформа впливає на поведінку? Якщо так, то покажіть на прикладах з вашого особистого досвіду, як саме. Відмітьте позитивні і негативні сторони впливу.

37.       Покажіть, як сила соціального впливу залежить від чисель-ності натовпу. Наведіть приклади досліджень, в яких перевірявся цей зв’язок.

38.       Покажіть роль «кільцевої реакції» у зміні психіки людини на прикладі виникнення і розвитку соціального неспокою.

Глава 25. Специфіка поведінки людини у натовп

Правила та поради щодо взаємодії людей у натовпу