Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         В яких значеннях застосовується поняття „групова динаміка”?

2.         Розкрийте основні напрямки дослідження проблеми гру-пової динаміки школою К. Левіна. В чому полягають основні тео-ретичні принципи цієї школи?

3.         В чому полягають особливості методик вивчення групової динаміки, розроблених школою К. Левіна?

4.         Якими шляхами досліджується в соціальній психології пи-тання психологічних механізмів утворення малої групи?

5.         Розкрийте сутність конформізму. Покажіть відмінності цьо-го феномену від інших соціально-психологічних впливів на осо-бистість інших людей.

6.         Покажіть відмінності між інформаційним та нормативним соціальними впливами.

7.         В чому сутність експериментів М. Шеріфа? Розкрийте хід їх проведення і результати.

8.         Розкажіть про експерименти С. Аша. Чому саме з дослід-жень С. Аша проблема конформізму отримала широкий резонанс в світовій літературі?

9.         В чому полягає сутність теорії соціального поштовху? Які фактори нормативного впливу групи на індивідів розкриваються цією теорією?

10.       Який основний феномен було виявлено С. Мілграмом в експериментах з дослідження конформізму?

11.       Чому експерименти М. Шеріфа , С. Аша і С. Мілграм а є кла-сичними? Що в них спільного? Що нового в теорію конформізму вніс кожен з цих дослідників?

12.       Яке значення мало відкриття феномену „соціальної підтримки” в дослідженні проблеми соціального впливу? В чому сутність цього феномену і хто його відкрив?

13.       Дайте соціально-психологічне визначення поняттю „групо-ва меншість”.

14.       Покажіть значення досліджень С.Московічі в розробці теорії меншості. Які експерименти було ним проведено з виявлен-ня факторів впливу меншості?

15.       Визначте основні підходи у дослідженні групової згуртова-ності, які існують в соціальній психології.

16.       Розкрийте основний зміст „теорії діяльнісного опосередку-вання міжособистісних стосунків” Що таке ЦОЄ?

17.       Дайте визначення поняттю „колектив”. Охарактеризуйте історію розвитку теорії колективу.

18.       Покажіть відмінності між лідерством і керівництвом.

19.       Розкрийте основні теорії виникнення та сутності лідерства.

20.       Розкрийте основний зміст теорії лідерства Ф. Фідлера. В чому полягають відмінності між тими лідерами, які орієнтовані на задачу, і тими, які орієнтовані на взаємовідносини?

21.       Які Вам відомі теорії стилів лідерства? Яка теорія стилів лідерства у вітчизняній науці є найбільш поширеною?

22.       В яких аспектах традиційно в соціальній психології роз-глядається проблема прийняття групового рішення?

23.       Покажіть, чим прийняття групового рішення відрізняєть-ся від компромісу.

24.       Чому розглядання процесу прийняття групового рішення як процесу нормалізації групи є спрощенням?

25.       Відкриття яких феноменів у дослідженні прийняття гру-пового рішення показало непередбачуваність цього процесу?

26.       Що таке групомислення? Розкрийте цей феномен і покажіть його небезпечність.

27.       Визначте симптоми групомислення, які було відкрито І. Джанісом. Розкрийте їх зміст.

28.       В чому полягає суть феномену групової поляризації? Назвіть приклади поляризації в повсякденному житті. Який вплив здійснює поляризація на розвиток суспільства?

29.       В чому полягає феномен „зрушення до ризику” в процесі прийняття групового рішення? Які ви знаєте гіпотези, що поясню-ють виникнення цього феномену?

30.       Назвіть відомі вам технології прийняття групою ефективних рішень. Покажіть значення експериментальних досліджень К. Леві-на у дослідженні техніки дискусії. Які форми дискусії вам відомі?