Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Опитувальник : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Опитувальник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

 

Ознаки здорового психологічного клімату            Шкала оці-нки           Ознаки нездорового

психологічного

клімату

1. Я рідко бачу на початку робочого дня похмурі і піс-ні обличчя своїх колег. 5-4-3-2-1        1. Більшість членів ко-лективу приходять на роботу з буденним на-строєм, не відчуваючи натхнення і підйому.

2. Більшість з нас радіє, ко-ли з’являється можливість поспілкуватись один з од-ним.          5-4-3-2-1        2. Члени нашого коле-ктиву виявляють бай-дужість до емоційного спілкування.

Продовження на наступній сторінці

Продовження таблиці

 

Ознаки здорового психологічного клімату            Шкала оці-нки           Ознаки нездорового

психологічного

клімату

3. Доброзичливість і довір-ливі інтонації переважають в нашому діловому спілку-ванні.     5-4-3-2-1        3. Нервозність, явна або прихована дратів-ливість забарвлює на-ші ділові стосунки.

4. Успіхи кожного з нас щиро радують всіх інших і майже ні у кого не викли-кають заздрощів.       5-4-3-2-1            4. Успіх майже кожно-го з нас може виклика-ти хворобливу реакцію оточуючих.

5. В нашому колективі но-вак скоріше за все зустріне доброзичливість і привіт-ність.           5-4-3-2-1        5. В нашому колективі новак ще довго буде почуватись чужаком.

6. У випадку неприємнос-тей ми не спішимо звину-вачувати один одного, а на-магаємося спокійно розі-братись у їх причинах.         5-4-3-2-1        6. У випадку неприєм-ностей у нас будуть намагатись звалити провину один на одно-го або знайдуть винно-го.

7. Коли поряд з нами наш керівник, ми почуваємося природно і розкуто.      5-4-3-2-1        7. В присутності кері-вника багато з нас від-чувають себе скуто і напружено.

8. У нас прийнято ділитись своїми сімейними радоща-ми і турботами.          5-4-3-2-1        8. Багато хто з нас вважає за краще “своє” носити “в собі”.

9. Несподіваний виклик до керівника у більшості з нас не викликає негативних емоцій.      5-4-3-2-1        9. Несподіваний ви-клик до керівника у багатьох з нас супро-воджується негатив-ними емоціями.

562

Продовження таблиці

 

Ознаки здорового психологічного клімату            Шкала оці-нки           Ознаки нездорового

психологічного

клімату

10. Той, хто порушує тру-дову дисципліну, відпові-дає у нас не тільки перед керівником, але й всім колективом.   5-4-3-2-1        10. Той, хто порушує трудову дисципліну, відповідає у нас лише перед керівником.

11. Більшість критичних зауважень ми висловлюємо один одному тактично, ви-ходячи з найкращих поба-жань.  5-4-3-2-1        11. У нас критичні за-уваження частіше за все носять характер явних або прихованих випадів.

12. Поява керівника викли-кає у нас приємне пожвав-лення.   5-4-3-2-1        12. Поява керівника у більшості з нас особ-ливих радощів не ви-кликає.

13. В нашому колективі гла-сність – це норма життя.     5-4-3-2-1        13. До справжньої гла-сності в нашому коле-ктиві ще далеко.

Разом балів               

Обробка та інтерпретація

Підсумкові результати психологічного клімату за даною шка-лою знаходяться в діапазоні від 65 до 13 балів.

Високої сприятливості психологічного клімату відповідають показники в діапазоні 42-65 балів; середньої сприятливості – 31-41 бал; незначної сприятливості – 20-30 балів.

Кількісні показники менш як 20 балів свідчать про несприят-ливий психологічний клімат.