Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Чим відрізняються соціальні групи від несоціальних груп? Що є основною характеристикою соціальних груп?

2.         Дайте визначення поняттю “соціальна група”.

3.         Співвіднесіть історію розвитку соціальної психології з ево-люцією поняття “група”. Чи згодні Ви з думкою про те, що саме ви-ділення групи в якості предмета дослідження сприяло тому, що со-ціальна психологія виділилась в окрему дисципліну?

4.         Покажіть зв’язок основних характеристик сумісної групо-вої діяльності з основними параметрами соціальної групи.

5.         Чому сам факт присутності людей в одному місці не може визначити соціальну групу? Аргументуйте свою відповідь.

6.         Назвіть причини об’єднання людей в групи. Які потреби людини можуть задовольнятись тільки в групі і чому?

7.         Назвіть елементарні параметри групи. За якими двома оз-наками можна їх класифікувати?

8.         Дайте характеристику композиції (складу) групи.

9.         Охарактеризуйте групу за її структурою, розкрийте верти-кальну і горизонтальну структуру групи. Дайте характеристику моделі групової структури, розробленої А.В. Петровським.

10.       Який зміст Ви вкладаєте в поняття “групові процеси”?

11.       Яке значення для функціонування групи має система гру-пових очікувань (експектацій)? Аргументуйте свою відповідь.

12.       Як пов’язані групові норми і групові санкції? Розкрийте зміст взаємозалежності цих феноменів.

13.       Який зміст вкладається в поняття “статус особистості”? Чому особистий статус людини є великою індивідуальною цінністю? Аргументуйте свою відповідь.

14.       Дайте визначення поняттю “соціальна роль”. Як соціальна роль пов’язана з виконанням функцій людиною?

15.       Покажіть, які існують потенційно небезпечні ситуації, що пов’язані з соціальними ролями. Що означає поняття “увійти в роль”? Прокоментуйте експеримент Ф. Зімбардо з приводу впливу соціальної ролі на ідентичність особистості.

16.       Скільки класифікацій груп Ви знаєте? Що покладено в основу класифікацій груп? Наведіть приклади відомих Вам кла-сифікацій груп.

17.       Чи може кількість членів групи впливати на характеристи-ки самої групи? Якщо так, то яким чином?

18.       Покажіть позитивні і негативні наслідки збільшення кількості членів групи.