Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ef53d90364f5c143b1b68ad8b4a76706, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Висновки : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Висновки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

магниевый скраб beletage

1.         Соціальна група – це об’єднання двох або більше людей,

які взаємодіють один з одним і залежать один від одного в тому

розумінні, що загальні потреби і цілі заставляють їх розраховувати один на одного.

Група – це така реальність, завдяки якій людина задовольняє багато потреб, а саме: потребу у виживанні, у функціонуванні осо-бистості, у засвоєнні людського досвіду, у самооцінці, у самоіден-тичності, у позитивних емоціях і т.ін.

2.         До елементарних параметрів групи належать: композиція

(склад), структура групи, групові процеси, групові норми і цінності,

система санкцій. Ці параметри можна класифікувати за двома ознаками: тими, що характеризують групу як ціле, і тими, що стосуються характеристик людини як члена групи.

Композиція групи визначається в залежності від того, яка ре-альна група досліджується і які ставляться цілі в досліджені. Зна-чимі характеристики (стать, вік, професійні чи моральні якості задаються дослідником). Теж саме можна сказати відносно гру-пових структур. Визначають горизонтальні структури (лідерсь-ка структура, структура статусів, структура комунікацій та ін) та вертикальні структури (неофіційні відносини, офіційні відноси-ни, неофіційні ділові та ін.).

До групових процесів відносяться процеси розвитку, згуртова-ності, нормативного тиску, прийняття рішення.

До другої групи параметрів відносяться характеристики гру-пи, що стосуються місця індивіда в групі в якості її члена. Для цього використовуються такі поняття: групові очікування (експектації), цінності, норми, санкції, статус, позиція, роль.

3.         Існують різні класифікації соціальних груп в залежності

від принципів, на основі яких вони побудовані. В залежності від

кількості членів групи поділяються на великі і малі. За мірою

безпосереднього впливу на особистість виділяються первинні і

вторинні групи: за мірою зв’язку з іншими групами виділяються закриті і відкриті групи. В залежності від сили впливу на особистість розрізняють групи членства і референтні групи. За

мірою організації розрізняють неорганізовані, випадкові групи і цільові організовані. В залежності від тривалості існування виділяються короткочасні і довготривалі (сталі) групи. За мірою міцності і стійкості внутрішніх зв’язків розрізняють згуртовані, малозгуртовані і роз’єднані групи.

Основою класифікації можуть бути й інші критерії. Амери-канський дослідник Юбенк виділив сім різних принципів, які мо-жуть бути основою класифікації: рівень культурного розвитку, тип структури, задачі і функції, тип контактів в групі та ін. Так чи іна-кше, загальною ознакою всіх існуючих класифікацій групи є фор-ма життєдіяльності групи.

Основні терміни та поняття

Соціальна група, несоціальна група, сумісна діяльність, само-категоризація, композиція групи, склад групи, структура групи, гру-пові процеси, групові норми, санкції, інструментальна діяльність, експресивна діяльність, вертикальна структура групи, горизонталь-на структура групи, групові експектації, групові норми, групові пра-вила, групові атрибути, групові санкції, статус особистості, позиція особистості, соціальна роль, типологія групових ролей, класифіка-ція груп, критерії класифікації, номінальні групи, реальні групи, лабораторні групи, природні групи, великі групи, малі групи, групи членства, референтні групи, первинні і вторинні групи, довготри-валі і короткочасні групи, закриті і відкриті групи, організовані і неорганізовані групи.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ef53d90364f5c143b1b68ad8b4a76706, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0