Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Чи можна розглядати інформаційну сторону міжособистіс-ного спілкування як самостійну форму? Аргументуйте свою відповідь

2.         Дайте характеристику лінійній моделі спілкування Г.Д. Лассуелла.

3.         Чим відрізняється модель спілкування Т. Ньюкомба від Лассуеллівської?

4.         Дайте визначення поняттю міжособистісне спілкування. Що таке єдиний інформаційний простір?

5.         Розкрийте основні особливості міжособистісної комунікації.

6.         Як Ви розумієте визначення “семантично значуща інформація”?

7.         Чим відрізняється констатуюча інформація від спонукальної?

8.         Визначте співвідношення понять “знак”, “значення”, “смисл”.

9.         Яку функцію в теорії комунікації виконує поняття “тезаурус”?

10.       Назвіть основні бар’єри міжособистісної комунікації і по-кажіть причини їх виникнення.

11.       Визначте основні відмінності односторонньої і двосторон-ньої комунікації. Розкрийте їх функції.

12.       Де на практиці і з якою метою застосовується метод “Вікно Джогарі”?

13.       Покажіть значення усної і письмової мови у вербальній комунікації в їх співвідношенні.

14.       Яке значення мають денотати і коннотації в удосконаленні навичок вербального спілкування?

15.       Чи можна виявити наміри людей завдяки невербальним

формам комунікації? Аргументуйте свою відповідь.

16.       Розкрийте зміст оптико-кінетичної системи знаків та їх місце в структурі невербального спілкування.

17.       В чому полягає сутність методики FAST? Де можна її ви-користовувати?

18.       Назвіть основні напрямки і проблеми дослідження “просто-рової психології”.

19.       Опишіть відомі вам хронотопи. Чим зумовлено ефект “ва-гонного супутника”?

20.       Що таке комунікативна компетентність? Розкрийте основні її параметри. Яке місце феномена толерантності в комунікативній компетентності?

21.       Назвіть основні групи технік міжособистісного спілкування.

22.       Які ви знаєте правила конструктивної комунікації з групи активного слухання?

23.       Яке значення мають правила етикету в конструктивній ко-мунікації? Назвіть приклади ефективного їх застосування.

24.       Які ви знаєте правила психологічного впливу, що пов’язані зі спонукальною інформацією?

25.       Дайте оцінку “техніці Франкліна”. Чи можете ви її застосу-вати в своїй особистій практиці?

26.       Які ви знаєте стратегії уникнення конфліктів? Розкрийте зміст методики ПОІР У. Осгуда і покажіть галузі її застосування