Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Наведіть відомі Вам визначення поняття “спілкування”. “Розведіть” поняття “спілкування” і “комунікація”.

2.         Яке значення для поглиблення знань про спілкування мала дискусія з приводу співвідношення понять “діяльність” і “спілку-вання”? Наведіть аргументи різних поглядів на це співвідношення.

3.         Назвіть і розкрийте основні принципи теорії спілкування Б.Ф. Ломова.

4.         Яке значення має поняття “сукупний суб’єкт” для аналізу спілкування?

5.         Чим відрізняється соціально-психологічний аспект дослі-дження спілкування від загальнопсихологічного?

6.         Як співвідносяться поняття “спілкування” і “суспільні відносини”? Які точки зору Вам відомі з цього приводу?

7.         Чому, визначаючи структуру спілкування, необхідно виді-ляти аспект, в якому вона розглядається? Наведіть приклади відо-мих Вам класифікацій структури спілкування.

8.         Дайте характеристику міжособистісному спілкуванню.

9.         Яке значення для людини має рольове спілкування?

10.       Як Ви розумієте зв’язок “соціальної позиції” і “соціальної ролі” в спілкуванні? Чи впливає цей зв’язок на зміст спілкування?

11.       Яку роль в життєдіяльності людей відіграє ритуальне спілкування? Наведіть приклади.

12.       Що таке монологічне спілкування, імператив і маніпуляція?

13.       Наведіть приклади, де маніпуляція є необхідною складо-вою життєдіяльності людини.

14.       В чому полягають особливості діалогічного спілкування? Розкрийте його творчу функцію.

15.       Покажіть роль комунікативно-зв’язуючої функції спілку-вання в процесі антропосоціогенезу.

16.       Наведіть приклади, в яких розкривається людинотворча функція спілкування.

17.       Розкрийте етапи формування потреби в спілкуванні в про-цесі онтогенезу. Чому без спілкування з дорослим не може відбува-тись соціалізація особистості?

18.       Покажіть значення для теорії спілкування експерименту зі сліпоглухонімими дітьми Загорської школи-інтернату.

19.       Розкрийте зміст феномену “психологічне непідтвердження”.

20.       Що таке афіліація? Покажіть значення цього явища для людини.

21.       Покажіть зв’язок афіліації з соціальною підтримкою.

22.       В чому полягає “буферний ефект соціальної підтримки”?

23.       Покажіть, як співвідносяться поняття “самотність”, “емо-ційна ізоляція” і “соціальна ізоляція”.

24.       Дайте визна чення поняттю “атрак ція”. Покажіть зв’язок атракції з афіліацією. Яку сторону спілкування розкривають ці поняття?

Тест для визначення потреби у спілкуванні (ПС) (Ю.М. Орлов, В.І. Шкуркін, Л.П. Орлова, 1974)

Мета: виявити рівень потреби у спілкуванні. Тест містить твердження, які корелюють із ознаками двох про-тилежних груп: з високим і низьким рівнем потреби у спілкуванні.

1.         Я одержую задоволення, беручи участь у різних святах.

2.         Я можу вгамувати свої бажання, якщо вони суперечать ба-жанням моїх товаришів.

3.         Мені подобається висловлювати комусь свою симпатію.

4.         Я більше зосереджений на тому, щоб справляти вплив, ніж мати друзів.

5.         Я відчуваю, що у мене чомусь більше прав стосовно своїх друзів, ніж обов’язків.

6.         Коли я дізнаюся про успіхи свого друга, у мене чомусь по-гіршується настрій.

7.         Щоб бути задоволеним собою, я повинен комусь у чомусь допомагати.

8.         Мої турботи зникають, коли я перебуваю серед друзів на роботі.

9.         Мої друзі мені дуже набридли.

10.       Коли я роблю погану роботу, присутність людей мене над-то дратує.

11.       Притиснутий до стіни, я говорю лише ту частку правди, яка, на мою думку, не зашкодить моїм друзям і знайомим.

12.       У скрутній ситуації я більше думаю не стільки про себе, скільки про близьку мені людину.

13.       Неприємності в друзів викликають у мене стан, близький до хвороби.

14.       Мені приємно допомагати іншим, навіть якщо це додасть мені значних труднощів.

15.       З поваги до друга я можу погодитися з його думкою, навіть якщо він не має рації.

16.       Мені більше подобаються пригодницькі оповідання, ніж про кохання.

17.       Сцени насильства в кіно навіюють мені відразу.

18.       Коли я один, я відчуваю тривогу і напруженість більше, ніж коли перебуваю серед людей.

19.       Я вважаю, що головною радістю в житті є спілкування.

20.       Мені шкода покинутих собак та кішок.

21.       Я вважаю, що краще мати менше друзів, але близьких.

22.       Я люблю бувати серед людей.

23.       Я довго переживаю після сварки з близькими.

24.       У мене більше близьких людей, ніж у багатьох інших.

25.       У мене більше прагнення до досягнень, ніж до дружби.

26.       В судженнях про інших людей я здебільшого довіряю власній інтуїції і уяві, ніж судженням про них з боку інших людей.

27.       Я надаю більшого значення матеріальному добробуту і пре-стижу, ніж радості спілкування з приємними мені людьми.

28.       Я співчуваю людям, у яких немає близьких друзів.

29.       Стосовно до мене люди часто були невдячними.

30.       Я люблю оповідання про безкорисливе кохання і дружбу.

31.       Заради друга я можу піти на жертву.

32.       У дитинстві я входив до компанії, яка завжди трималася разом.

33.       Якби я був журналістом, я писав би про силу дружби.