Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Космічне страхування : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

5. Космічне страхування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Космічне страхування як вид є одним із наймолодших у світі і з кожним роком відіграє все більшу роль у забезпеченні економічного захисту космічної діяльності держав при реалізації космічних проектів, що здійснюються за участю як українських, так і закордонних інвесторів. Щорічно страхується більше як 15 космічних проектів.

В освоєнні космічного простору роль страхування важко переоцінити, особливо в галузі страхування телекомунікаційних супутників. Спеціалісти в цій галузі стверджують, що ряд космічних проектів не було б здійснено, якщо б світовий страхо-вий ринок не прийняв на себе ризик невдачі. Це стосується, на-самперед програми "Аріан", американського космічного корабля “ Space Shuttle”(3acTpaxoBaHoro на 250 млн дол.), а також європейської лабораторії “ Spacelab” (вартість страховки - 1 млрд дол.).

Абсолютно виключним і дуже сприятливим для розвитку космічного страхування епізодом стало повернення на Землю в 1984 році супутників "Палана В-2” і "Вестер-6”, що "заблукали", та їх ремонт. Цю операцію, яку провели два астронавти з корабля "Дискавері", запропонував і повністю фінансував косорціум страхових компаній на чолі із страховим товариством "Ллойд".

Уся операція no поверненню та їх ремонту коштувала близько 10 млн. дол.; одна повна втрата супутників обійшлася б страхо-вим товариствам у 170 млн. дол.

Як супутники так і ракети-носії з моменту їхнього виготов-лення і до експлуатації на орбіті піддаються небезпеці, яка може призвести до повного знищення об”єкта або порушення окремих окремих його функцій. Виділяють чотири основні стадії виник-нення ризиків:

•          стадія виробництва;

•          пе’едпускова стадія, яка включає в себе транспортування обєкта, його на стартовому майданчику, завантаження ра-кети і підготовку до пуску;

•          стадію запуску, яка включає вихід супутника на орбіту і пе-ревірку справності всіх систем;

•          стадію експлуатації.

Ризики, що виникають при реалізації космічних проектів, можна розділити на 4 види: технічні; відповідальності перед третіми особами; контрактні та фінансові; політичні та форс-мажорні.

Відповідно існують чотири види страхування:

1.         страхування ризиків пов’язаних із установленням і скла-данням(включає монтаж і наступні випробування ракет-носіїв, супутників і їх частин);

2.         передпускове страхування (включає всі ризики під час тра-нспортування з приміщень виробника на стартовий майда-нчик, а також під час установлення, складання і підготовки до запуску);

3.         страхування пуску (включає всі ризики з моменту запуску до виходу супутника на задану орбіту);

4.         страхування на орбіті (включає покриття від усіх ризиків при загальній і частковій загибелі об’єкта на стадії експлуатації).

Страхувальниками в кожному космічному проекті є кілька юридичних осіб, серед яких: замовник проекту; головний розроб-ник—виготовлювач космічного апарата; головна компанія з на-дання носія виведення космічного апарата на задану орбіту («пу-скове агентство»); експлуатуюча організація, що володіє назем-ною космічною інфраструктурою.

Тому страхування може бути проведено принципово двома різними способами: 1) або кожен учасник проекту страхує свої ризики самостійно; 2) або учасники консолідуються й страхують свої ризики сумісно. Звичайно, найбільш оптимальним із техніч-ного й економічного погляду є принцип консолідації, тому що для кожного космічного проекту спеціально розробляється кон-солідована програма управління ризиками. Така програма є од-ним з необхідних елементів страхового обслуговування косміч-них ризиків і передує укладанню договору страхування. Програ-ма узгоджується з усіма учасниками космічного проекту.

Страховик установлює поетапний порядок проведення стра-хування космічного проекту та надійно розміщує ризики на стра-ховому ринку за участю міжнародних страхових брокерів.

Можна назвати ще кілька видів страхування космічних ри-зиків. Це, передусім страхування відповідальності. Мета цього страхування - захистити треті особи від шкоди, яка може виник-нути під час запуску і знаходження на орбіті космічного аппара-та, незалежно від того, проти кого були направлені позови про відшкодування шкоди

Законом України «Про страхування» (ст. 7) передбачені такі види обов'язкового страхування космічнихризиків:

п. 22) страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Мініст-рів України за поданням Національного космічного агентства України;

п. 23) страхування цивільної відповідальності суб'єктів кос-мічної діяльності;

п. 24) страхування об'єктів космічної діяльності (космічна Інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'яза-них з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її в космічному просторі;

п. 25) страхування відповідальності щодо ризиків, пов'яза-них із підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі.

Умови та порядок здійснення кожного з перелічених видів регламентуються відповідними Постановами Кабінету Міністрів України.