Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Обмеження страхування авто каско : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

2. Обмеження страхування авто каско


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

При ознайомленні із страхуванням авто каско доцільно зупи-нитися на виключеннях та обмеженнях, що мають досить обшир-ний характер.

Так, не відшкодовуються збитки, пов'язані зі знищенням або пошкодженням транспортного засобу внаслідок:

•          військових дій, громадських заворушень;

•          захоплення, конфіскації, арешту, здійснених цивільною або військовою владами;

•          радіоактивного забруднення, внаслідок якого неможлива подальша експлуатація транспортного засобу;

•          вибуху внаслідок перевезення, зберігання боєприпасів, ви-бухових речовин;

•          пожежі через порушення правил техніки безпеки при кори-стуванні горючими рідинами на транспортних засобах.

До страхових випадків не відносяться та виплата страхового відшкодування не здійснюється в разі:

1.         відсутності в страхувальника або особи, допущеної до

управління автотранспортним засобом посвідчення водія,

що дає право управляти транспортним засобом;

2.         пошкодження транспортного засобу у технічно несправно-

му стані в момент настання страхового випадку;

3.         гниття, корозії та інших природних матеріалів, що викорис-

товуються в транспортному засобі, внаслідок зберігання в невідповідних умовах;

4.         обробка теплом, вогнем або іншим термічним впливом на

транспортний засіб (сушка, зварювання, гаряче оброблен-ня тощо);

5.         використання транспортного засобу в заздалегідь відомому страхувальникові технічно аварійному стані (визначення тех-нічного стану транспортного засобу згідно ДСТ 25478 - 82);

6.         управління транспортним засобом особою, яка знаходиться в

стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

7.         непідпорядкування владі (утеча з місця дорожньо-

транспортної події, переслідування працівниками дорож-

ньо-патрульної служби), скоєння карних дій, крім дій, що

пов'язані з порушенням Правил дорожнього руху;

8.         перевезення транспортного засобу морським, залізничним

та іншими видами транспорту;

9.         участі в спортивних змаганнях;

10.       використання автотранспортного засобу для учбової їзди.

Крім того, страховик не відшкодовує збитки при пошкоджен-

ні, знищенні тільки шин унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, а також крадіжку інструментів та коліс, що входять у ком-плект транспортного засобу.

До страхових випадків не відносяться також захоплення тран-спортного засобу третіми особами, добровільно допущеними страхувальником або його довіреною особою в салон та при ви-користанні транспортного засобу в якості таксі, якщо це не обу-мовлено в заяві про страхування.

Відшкодуванню не підлягають непрямі збитки, пов'язані зі страховим випадком: штраф. плата за використання орендованого транспортного засобу плата за проживання в готелі під час ремо-нту витрати на відрядження, втрати внаслідок простою тощо.