Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Об’єкти та ризики страхування автотранспортних засобів : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

1. Об’єкти та ризики страхування автотранспортних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Страхування наземного транспорту охоплює залізничний тра-нспорт та автотранспортні засоби. Страхування каско автотранс-портних засобів є найбільш популярним серед страхувальників видом страхової послуги, оскільки автомобільний парк в Україні щорічно зростає, і, відповідно, збільшується загроза втрати тран-спорту внаслідок дорожньо-транспортних пригод та інших небез-пек.

Довідково: Страхування каско (hull insuranse) - страхування вартості засобів транспорту (суден, літаків. залізничних ваго-нів, автомобілів) без урахування вантажів.

Розглянемо правила добровільного страхування транспортних засобів, які застосовує страхова компанія „Аеліта”.

Традиційно в правилах визначено об'єкт страхування: май-нові інтереси, що не суперечать чинному законодавству та пов'я-зані з правом володіння, користування й розпорядження засобом наземного транспорту термін експлуатації якого не перевищує 10 років. Разом із транспортним засобом на страхування береться ві-дповідне приладдя та додаткове обладнання до нього.

Страховими випадками є знищення пошкодження або втрата транспортного засобу внаслідок:

•          дорожньо-транспортної пригоди;

•          стихійних лих (бурі, повені землетрусу та ін.), нападу тварин, пожежі або вибуху в транспортному засобі;

•          протиправні дії третіх осіб (крім угону та крадіжки);

•          угон та крадіжки.

He страхуються від угону автотранспортні засоби, які не об-ладнані протиугоними пристроями.

Страхова сума встановлюється на підставі страхової оцінки автотранспортного засобу, яка може бути визначена експертним шляхом, на підставі каталогу офіційного дилера чи рахунка - фа-ктури заводу виробника

Страховий тариф за всією сукупністю ризиків становить 6 %. В той же час на ринку пропонуються такі страхові тарифи в роз-різі ризиків:

•          Дорожньо-транспортна пригода та інші пошкодження, що сталися в процесі руху - 3 %;

•          стихійні лиха, падіння дерев, напад тварин, пожежа та ви-бух - 0,5%;

•          протиправні дії третіх осіб при знаходженні автотранспор-тного засобів у будь-якому місці - 1,0 %;

•          угон чи викрадення автотранспортного засобу при його перебуванні в будь-якому місці - 3,0 %.

Сукупний страховий тариф становить 7,3 %. Відповідно, ба-зовий страховий тариф може змінюватись у більшу чи меншу сторону залежно від ступеня ризику, який визначають тип автот-ранспортного засобу стаж водія, наявність та тип протиугонного пристрою тощо.

Обов'язково встановлюється безумовна франшиза. Напри-клад, для такого ризику, як угон та крадіжка, вона становить 10 % від страхової суми, для інших ризиків - від 0,5 до 1 % від страхо-вої суми.

Договір може укладатись на термін від декількох днів до од-ного року і набуває чинності з 00 годин дня наступного за днем надходження страхового платежу на розрахунковий рахунок стра-хової компанії.