Контрольні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

1.         Поясніть, які причини вплинули на розвиток страхування технічних ризиків.

2.         Які об’єкти охоплює страховий захист під час укладання договору страхування технічних ризиків?

3.         На випадок яких небезпек укладається договір страхування будівельного підприємця від усіх ризиків?

4.         Як визначається страхова сума та від чого залежить вели-чина страхового тарифу при укладанні договору страху-вання ризиків будівництва?

5.         Який існує порядок виплати страхового відшкодування за договором страхування будівельних ризиків?

6.         На яких умовах здійснюється страхування монтажних ри-зиків?

7.         Поясніть зміст страхування машин від поломки?

 

8.         Розкрийте якісні характеристики страхування машин від поломки?

9.         Розкрийте якісні характеристики страхування електронно-го обладнання?