Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5. Страхування електронного устаткування : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

5. Страхування електронного устаткування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

Страхування електронного обладнання (insurance of electron equipment) - становить інтерес для банків, телекомуніка-ційних компаній та інших організацій, що мають "електронні ри-зики", і здійснюється на випадок знищення, пошкодження або втрати обладнання. Нерідко страхувальник через пошкодження електронної техніки може нести ще більші збитки внаслідок втрати баз даних. Страхуванню витрат на відновлення баз даних відводять окремий поліс.

Страхувальниками можуть бути власники або орендарі елек-тронних систем чи електронного обладнання. Страхування здійс-нюється на випадок знищення чи пошкодження електронного об-ладнання внаслідок:

•          аварії, якщо вона не є винятком, обумовленим умовами страхування або договором (відповідно до правил техні-ки безпеки);

•          аварії комунікаційних мереж;

•          диму, сажі;

•          дії води і вологи, якщо вона не зумовлена атмосферними опадами;

•          короткого замикання, перенапруги;

•          помилки в конструкціях та розрахунках, помилки виро-бника, помилки при виготовленні та монтажі, дефекти лиття й матеріалу;

•          помилки в обслуговуванні, недбалість, необережність;

•          злий намір та зазіхання третіх осіб;

•          град, мороз, буря;

•          опускання ґрунту, зсув, обвал, лавини.

Крім цих ризиків, електронне обладнання може бути застра-ховане також на випадок спричинення йому шкоди вогнем та стихійними явищами, а в окремих випадках і на особливих умо-вах покривається ризик заподіяння шкоди страйком, заворушен-ням та відсутністю кондиціювання повітря через пошкодження кондиціонера в електронних системах.

Основні причини, з яких збиток не відшкодовується:

*          воєнні дії та всі види суспільних хвилювань;

*          пошкодження, зумовлені впливом ядерної енергії; « пошко-дження, завдані з наміром чи в результаті грубої нео-бачності страхувальника або його представника;

*          спрацювання в процесі експлуатації, а також через корозію;

*          помилки чи несправності, за які на підставі договору або за законом несе відповідальність третя особа;

*          несправності, які зумовлені виходом з ладу чи перериван-ням системи постачання газом, водою чи електроенергією;

*          витрати на виконання робіт з технічного обслуговування;

*          суто зовнішні недоліки (подряпини на лакованих чи поліро-ваних поверхнях).

Страхова сума у страхуванні електронних пристроїв, як і в страхуванні машин, визначається на основі страхової оцінки, якою є балансова вартість. Якщо змінюється страхова вартість (наприклад,

за рахунок підвищення цін), то страхувальник зобов'язаний повідо-мити про це страховикові і, щоб уникнути неповного страхування, збільшити страхову суму. У цьому випадку страхувальник зо-бов’язаний доплатити додаткову страхову премію, яка визначається спеціальним розрахунком. Щодо основної страхової премії, то при її встановленні страховики користуються нормативами, якими врахо-вуються звичайні (не підвищені) ризики. Спеціальні пристрої або пристрої, які вперше з'являються на ринку, тарифікують з урахуван-ням специфічних особливостей ризику.

Виплата страхового відшкодування при пошкодженні елек-тронного обладнання здійснюється на основі вартості відновлен-ня в межах страхової суми.

Ми торкнулися основних аспектів страхування технічних ризиків і показали, які види страхування можуть запропонувати страхові компанії своїм клієнтам, щоб забезпечити захист від ма-теріальних збитків.