Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Практичні завдання : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

1.         Шдприємство застрахувало майно від ризику неправомір-

них дій третіх осіб на суму 400 тис грн. Страховий тариф визна-

чено на рівні 0,5 % від страхової суми. Договором передбачена

умовна франшиза "вільно від 1% від страхової суми ", за що

страхова компанія надала підприємству знижку з нарахованого

страхового платежу в розмірі 2 %. В результаті настання страхо-

вого випадку фактичний збиток визначено в сумі 100 тис. грн.

Розрахуйте суму страхового платежу та страхового

відшкодування.

2.         На підставі наведених даних та з використанням принципу

контрибуції розподіліть відповідальність за покриття збитку між

страховими компаніями: майновий об'єкт було застраховано в

чотирьох страхових компаніях, у тому числі в першій страховій

компанії - на 40000 грн., у другій страховій компанії - на

10 000 грн, у третій на 20 000, у четвертій - на 30 000 грн. При

цьому вартісна оцінка застрахованого об'єкта становила

40 000 грн. Поясніть сутність принципу контрибуції.

З.Шдприємство застрахувало майно від ризику непра-вомірних дій третіх осіб на суму 400 тис. грн. Страховий тариф визначено на рівні 0,5 % від страхової суми. Договором передба-чена безумовна франшиза "вільно від 1 %“, за що страхова ком-панія надала підприємству знижку з нарахованого страхового платежу в розмірі 2%. В результаті настання страхового випадку фактичний збиток визначено в сумі: а) 100 тис. грн; б) 2000 грн; в) 420 тис. грн. Розрахуйте суму страхового платежу та страхово-го відшкодування за трьома варіантами збитків. якщо страхова оцінка майна 420 тис. грн. В якості системи страхового забезпе-чення використовується пропорційна відповідальність.

4.         Підприємство прийняло рішення про укладення договору страхування основних та оборотних фондів. При цьому первісна вартість основних фондів становила 9 млн. грн, термін експлуа-тації - 2 роки, термін корисної експлуатації - 5 років, амортизація нараховується кумулятивним методом. Вартість оборотних фондів - 5,9 млн грн. Визначте розмір страхової суми, яку буде прийнято до уваги при укладанні договору страхування.

Майновий об'єкт вартістю 500 000 застраховано за систе-мою пропорційної відповідальності на суму 300 000 грн. Визначте розмір відшкодування, якщо внаслідок бурі об'єкт було част-ково пошкоджено, а сума збитків становила 100 000 грн. Додат-ково визначте суму відшкодування за умови, що в договорі вста-новлено також безумовну франшизу „вільно від 5 % страхової суми".