Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

1.         В основу страхування підприємницьких ризиків покладено:

а)         відшкодування збитків страхувальника;

б)         страховий захист майна;

в)страховий інтерес

2.         Що з переліченого відноситься до майна підприємства:

а)         власний капітал;

б)         основні засоби;

в)         доходи майбутніх періодів;

г оборотні засоби?

3.         Яке джерело фінансування страхового захисту підпри-

ємницьких ризиків найвигідніше?

а) фонд самострахування;

б страховий фонд страхової компанії;

в) кошти поручителя (гаранта)?

4.         Яке майно підприємства не приймається на страхування:

а)         грошові кошти (готівка);

б)         готова продукція, інвентар, сировина;

в)         диски, дискети, касети.

гтрубопроводи?

5.         В якій оцінці приймається на страхування назване

майно:

1)         основні засоби;

2)         готова продукція;

3)         об’єкти незавершеного бідівництва;

4)         продукція в процесі виробництва?

Відповідь до кожного запитання доберіть із поданих далі:

•          за балансовою оцінкою;

•          фактичною собівартістю;

•          у розмірі матеріальних і трудових витрат;

•          на вартість витрачених на час страхового випадку сирови-ни, матеріалів, а також вкладеної праці.

6.         Якщо підприємство страхує майно за дійсною вартістю,

то це:

а)         гарантує часткове відшкодування збитків;

б)         гарантує повне відшкодування збитків;

г) ніяк не впливає на величину страхової виплати.

7.         При настанні страхового випадку підприємець повинен

повідомити страховій компанії про це:

а)         негайно;

б)         упродовж двох робочих днів;

в)         упродовж трьох робочих днів;

г)         упродовж однієї доби.

8.         У разі повного знищення майна величина збитку роз-

раховується:

а)         на підставі дійсної вартості втраченого майна;

б)         як сума вартості ремонту;

в)         на підставі вартості втрачено майна з урахуванням ступеня

його зносу та витрат на рятування.

9.         Величина страхового тарифу за договорами страхуван-

ня підприємствами ризику втрати майна залежить від:

а)         рішення страхової компанії;

б)         виду майна, що страхується;

в)         репутації страхувальника;

г)         частоти страхових подій.

10.       Страхова компанія не буде відшкодовувати збитків

згідно з укладеним договором страхування ризику втрати

майна, якщо вони заподіяні:

а)         затопленням водою;

б)         вибухом під час проведення зварювальних робіт на тери-

торії страхування;

в)         протиправними діями третіх осіб;

г)         військовими діями.