Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Сутність страхової послуги як товару страхового ринку : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

1. Сутність страхової послуги як товару страхового ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Страховий ринок передбачає самостійність суб'єктів ринко-вих відносин, їхнє рівноправне партнерство, розвинуту систему горизонтальних та вертикальних зв'язків між ними. Він забезпе-чує органічний зв'язок між цими суб'єктами шляхом спільного ви-знання потреби у страховій послузі, що є продуктом цілеспрямо-ваної діяльності страхової компанії та пропонується на страхо-вому ринку на умовах еквівалентного обміну з метою отримання прибутку. Отже, страхова послуга є товаром у середовищі стра-хового ринку з відповідними властивостями: споживчою та міно-вою вартістю. Але порівняно зі звичайним товаром страховик не створює ніякого матеріального продукту. Його економічне благо може бути визначене як невідчутне на дотик і тому відноситься до поняття "послуга".

Основними споживачами страхових послуг є фізичні та юридичні особи (страхувальники). Саме для них страхові компа-нії розробляють різноманітні страхові програми, формують попит та пропозицію на свої послуги.

Страхова послуга на підставі Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" від 12.07.2001 р. № 2664 - III належить до категорії фінансових пос-луг, так само як послуги банків та інших фінансових установ.

Фінансова послуга - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, аувипадках, передбачених законодавством, - і зарахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отргшання прибутку або збереження реальної вартості фінан-сових активів. [1]

Пропонувати страхові послуги на страховому ринку можуть лише спеціалізовані організації, які зобов'язані надати відповідні фінансові гарантії, тобто страхові компанії. Діяльність страхови-ків, згідно з законодавств України, підлягає обов'язковому ліцен-зуванню. Крім того, форма реалізації ст’ахової послуги може бу-ти добровільною чи примусовою (обовязковою). Але це стосу-ється тільки тих випадків, коли надання страховиком захисту не-обхідне з точки зору суспільних інтересів.

Перелік видів страхування, якими може скористатися страху-вальник, являють собою асо’тимент послуг страхового ринку. Всі види добровільного та обовязкового страхування визначеними за-конодавчо (ст. 6 та 7 Закону України „Про страхування”).