Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Фактори, що впливають на величину страхових тарифів та порядок сплати страхових премій : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

4. Фактори, що впливають на величину страхових тарифів та порядок сплати страхових премій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

У Законі № 2745-ІП страховий тариф визначається як ста-вка внеску з одиниці страхової суми. Страхові тарифи за доброві-льними видами страхування розраховуються актуарно (математи-чно) із залученням послуг актуаріїв, додаються до правил страху-вання і підлягають затвердженню в Уповноваженому органі в складі ліцензійної справи.

У табл. 6.1 наведено тарифи деяких українських страхових компаній, які використовуються при укладенні договорів страху-вання майна юридичних осіб.

Таблщяб.1. Страхові тарифи деяких українських страховиків (у відсотках від страхової суми)

 

Страхова

компанія,

місто   Об'єкт страхування   Повний пакет            Пожежа          Затоп-лення водою  Стихійні лиха            птдо*

ОД.СК “АС-

КА”,

Донецьк         Нерухомість,  0,3-1,5            0,1-0,3            0,1-0,5            0,05-0,25        0,05-0,5

 

            Технологічне устаткування  0,5-3   0,15-1 0,1-1   0,05-0,3          0,3-2,0**

 

            Товарні запаси в обороті     2,0-5   0,2-1,5            0,15-1 0,05-0,25        2,0-3,5

 

            Електронне устат-кування   1,0-6   0,15-0,7          0,15-1 0,05-0,3          1,0-4

 

            Внутрішня оброб-ка, інтер'єр          0,6-2   0,2-0,7            0,3-1   0,05-0,25        0,15-0,5

Гала-СКД,

Дніпропет-

ровськ Будинки         0,8       0,25     0,15     0,2       0,2

 

            Промислове уста-ткування 1,0       0,25     0,2       0,15     0,3

 

            Товар на складі         1,5       0,5       0,4       0,2       0,4

 

            Оргтехніка, радіо-електроніка         1,6       0,65     0,3       0,15     0,5

 

            Меблі  1,4       0,6       0,2       0,15     0,4

 

            Шибки, дзеркала, вітрини   1,8       0,4       0,15     0,4       0,5

 

            Побутова техніка       1,5       0,5       0,3       0,2       0,4

Гарант-

АВТО,

Київ    Будинки         Дані не

предста-

влені   0,1-0,5            0,1-0,2            0,005-0,2        0,3

 

            Промислове уста-ткування

            0,2-0,7            0,1-0,2            0,05-0,2          0,5

 

            Товар на складі        

            0,2-0,6            0,2-0,3            0,05-0,2          0,6

 

            Оргтехніка, радіо-електроніка        

            0,2-0,6            0,1-0,2            0,05-0,2          0,7

 

            Меблі 

            0,2-0,5            0,1-0,3            0,05-0,2          0,4

 

            Шибки, дзеркала, вітрини  

            0,1-0,5            0,1-0,2            0,05-0,2          0,5

 

            Побутова техніка      

            0,2-0,5            0,1-0,3            0,05-0,2          0,6

Продовження таблиці

Страхова

компанія,

місто   Об'єкт страхування   Повний пакет            Пожежа          Затоп-лення водою  Стихійні лиха            птдо*

Скайд-Вест, Київ      Нерухомість   Дані не

предста-

влені   0,02-0,57        0,02-01           0,02-0,37        0,01-0,05

 

            Внутрішня оброб-ка 

            0,06-0,82        0,09-0,62        0,04-0,43        0,02-0,09

 

            Офісні меблі  

            0,06-0,82        0,09-0,47        0,04-0,43        0,02-0,09

 

            Електронне устат-кування  

            0,06-0,82        0,09-0,69        0,04-0,43        0,1-0,95

 

            Побутова техніка      

            0,06-0,82        0,09-0,069      0,04-0,43        0,1-0,95

 

            Машини й устат-кування   

            0,04-0,67        0,09-0,99        0,03-0,25        0,1-0,75

 

            Вітрини, скло, дзеркала      

            -          -          -          0,2-0,6

Страхова

група

“ТАС”,

Київ    Будинки         0,3-1,7            0,1-0,45          0,05-0,15        0,01-0,15        0,1-0,8

 

            Промислове уста-ткування 0,5-1,2            0,2-0,35          0,05-0,2          0,04-0,15        0,15-0,35

 

            Товар на складі         0,7-1,5            0,3-0,5            0,15-0,35        0,025-0,12      0,25-0,6

 

            Оргтехніка, радіо-електроніка         0,6-1,8            0,3-0,65          0,1-0,2            0,025-0,1        0,25-1,8

 

            Меблі  0,4-1,4            0,3-0,6            0,05-0,2          0,025-0,15      0,2-0,35

 

            Шибки, дзеркала, вітрини   2,0-3,2            0,35-0,7          0,15-0,35        0,02-0,25        1,6-3,0

 

            Побутова техніка       0,8-1,8            0,3-0,6            0,1-0,2            0,025-0,1        0,3-0,8

СК “Остра-Київ”, Київ        Будинки і споруди    0,16-0,22        Тарифи в кожному конкретному випадку встановлюються індивідуально

 

            Внутрішня обробка   0,2-0,35         

 

            Шибки, дзеркала, вітрини   2-2,5  

 

            Стаціонарне

технологічне уста-

ткування        0,18-0,26       

 

            Електронне

устаткування

(офісна техніка,

оргтехніка)     0,32-0,4         

 

            Меблі, торговель-не устаткування 0,22-0,36       

 

            Рекламні установки  1,1-1,5                                              

Продовження таблиці

Страхова

компанія,

місто   Об'єкт страхування   Повний пакет            Пожежа          Затоп-лення водою  Стихійні лиха            птдо*

Укргазпром-поліс Київ        Будь-яке майно         0,3-0,4                                               0,8-1,2***

Українська

екологічна

страхова

компанія,

Київ    Будинки         До 1    0,2       0,3       0,2       0,4

 

            Промислове уста-ткування До 1    0,2       0,3       0,2       0,4

 

            Товар на складі         До 1,5 0,6       0,4       0,2       0,3

 

            Оргтехніка, радіо-електроніка         До 2,2 0,7       0,6       0,4       1

 

            Меблі  До 1,9 0,5       0,4       0,3       0,7

 

            Шибки, дзеркала, вітрини   -          -          -          -          -

 

            Побутова техніка       До 2    0,7       0,4       0,4       -

UTICO, Київ  Будинки         0,18-0,3          0,08-0,2          00,5     -          -

            Промислове уста-ткування 0,25-1,2          0,15-1,1          0,05     -          -

            Товар на складі         0,8-1,2            0,2-0,6            0,05     -          0,5

            Оргтехніка, радіо-електроніка         1,0       0,4       0,05     -          0,5

* ПТДО - Протиправні дії третіх осіб.

**3а групами "технологічне устаткування”, "електронне устаткування” і "товар на

складі ризик "ПДТО" включає ризик "крадіжка зі зломом" (без включення цього ризи-

ку тариф нижчий на 50-75%).

***Крадіжка зі зломом.

Коментар до таблиці 6.1

Умови страхування, наведені в таблиці, в різних страхових компаній далеко не однакові. Це пов'язано зі складністю побудови страхового захисту для майнових ризиків. Наприклад, в "Ук-раїнській екологічній страховій компанії" ризик "затоплення во-дою ” замінено на ризик „аварія", що має на увазі знищення або ушкодження майна внаслідок аварії водопровідних, ка-налізаційних, опалювальних систем, систем пожежегасіння, а та-кож вибуху парових казанів, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів, приладів тощо.

Програми майнового страхування СК "Укргазпромполіс" не передбачають відокремленого страхування ризиків (окремо "по-жежа" або окремо "затоплення водою”). Пропонується тільки

"повний пакет", що включає пожежу, затоплення, стихійні лиха, протиправні дії третіх осіб. Від крадіжки зі зломом майно стра-хується додатково. СК "Остра-Київ" теж пропонує остаточну ціну тільки на повний пакет страхування майна. Тариф no кожному ризику окремо встановлюється персонально для кожного клієнта і залежить від місця розташування об'єкта страхування, його технічного стану, організації охорони, пожежної безпеки, інших даних, що впливають на ступінь ризику, та статистичних даних збитковості. У цілому при страхуванні майна страховики нама-гаються підходити до кожного клієнта персонально. Тому стра-ховий тариф залежно від об'єкта страхування може змінюватися в десятки разів. Однією з проблем, що виникає при встановленні страхових тарифів, є відсутність можливості розміщення великих майнових ризиків на території України. Ви-ходячи з цього, українським страховикам доводиться виконувати умови перестраховиків-нерезидентів, у тому числі й ті, що сто-суються встановлення тарифів, оскільки вітчизняні страхові ком-панії в цій ситуації виступають практично як агенти-перестраховики.

Водночас, згідно зі ст. 40 Закону № 2745-ІП, не дозволено, за винятком обов'язкових видів страхування, страхувати життя, майно громадян, експортно-імпортні поставки під гарантію дер-жави та діяльності страхових посередників, будь-яке централізо-ване регулювання (уніфікація, обмеження, обов'язковість тощо) розмірів страхових платежів (тарифів) і страхових сум (страхово-го відшкодування), умов укладання страхових договорів, взаємо-відносин страховика і страхувальника, якщо вони не суперечать законодавству України, здійснювати перерахування.

Величина страхової премії залежить від страхового тарифу страхової суми та деяких інших умов, наприклад франшизи. Як-що в договорі зазначається франшиза, то страхувальник може отримати знижку зі страхової премії. Якщо договір страхування укладається терміном на один рік, то страхову премію можна сплачувати частинами. Перша частина платежу може становити не менше - 25 % нарахованої до сплати суми, а в деяких випад-ках - і 50 %. Періодичність внесення страхових премій визнача-ється договором страхування. Якщо договір укладається на пері-од, менший за один рік, то страхова премія визначається за погодженням сторін і сплачується одноразово. В статті 28 Закону № 2745-III зазначену норму, відповідно до якої договір страху-вання припиняє свою дію у випадку несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо пе-рший (або черговий) платіж не був сплачений за письмовою ви-могою страховика протягом десяти робочих днів із дня пред'яв-лення такої вимоги страхувальникові, якщо інше не передбачено умовами договору

Сумлінним страхувальникам страхові компанії можуть нада-вати пільги. Зокрема, якщо в період дії договору не відбулося страхового випадку то страхувальникові надається місячний пільговий термін для укладення нового договору з визначеною знижкою зі страхового платежу Але в деяких випадках знижка зі страхового платежу незалежно від кількості пропозицій щодо пролонгації договору страхування не може бути більшою за вста-новлену межу наприклад 30 %.