Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Оцінування вартості майна підприємства та встановлення страхової суми : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

3. Оцінування вартості майна підприємства та встановлення страхової суми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Серед основних проблем, що виникають при страхуванні майна підприємств від вогню та інших небезпек, особливе зна-чення має проблема оцінювання майна. Це відбувається через по-стійне зростання цін на рухоме та нерухоме майно.

Страховою оцінкою в майновому страхуванні є дійсна вартість майна, що розгляадазться як об'єкт страхування. Значення страхової оцінки полягає в тому що вона слугує головним орієнтиром для ви-значення страхової суми, яка відображається в договорі страхування і є кількісним показником обсягу відповідальності страхової компа-нії. Статею 9 Закону № 2745-ІП визначено, що при страхуванні май-на страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами й тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не передбачено договором страхування.

Для оцінювання основних фондів застосовується їхня повна балансова вартість за вирахуванням величини зносу.

Товарно-матеріальні цінності як власного виробництва, так і придбані підприємством оцінюються за розміром фактичної собівартості або за цінами, що діяли на день укладання договору з вирахуванням зносу; об'єкти в стадії незавершеного будівництва - за розміром матеріальних і трудових витрат, фак-тично здійснених на час страхового випадку; продукція в процесі виробництва або оброблення - за вартістю витрачених на момент страхового випадку сировини, матеріалів і вкладеної праці; для майна, отриманого за договорами оренди, лізингу - дійсна (ба-лансова) вартість за даними бухгалтерського обліку підприємства, якому належить це майно, але не більше суми, в межах якої стра-хувальник несе відповідальність перед власником.

Майно може бути також застраховане за відновною вартістю.

Знос за основними засобами розраховується на основі норм амортизаційних відрахувань, визначених діючим законодавством.

Страхова сума може дорівнювати дійсній вартості майна чи бути меншою за неї. Якщо майно прийняте на страхування в пев-ній частці (відсотку) від його повної вартості, то всі об'єкти вва-жаються застрахованими на таку частку (відсоток). Відхилення страхової суми від страхової оцінки змушує страхову компанію здійснювати відшкодування збитків за системою пропорційної ві-дповідальності. Сутність цієї системи полягає в тому що страхове відшкодування становитиме таку пропорцію до суми збитків, як страхова сума до страхової оцінки:

СВ / 3 = СС/СО або СВ= (ЗхСС) / CO,

деСВ - страхове відшкодування, грн.;

3 -збиток, грн.;

СС - страхова сума, грн.;

CO- страхова оцінка, грн. Невідповідність між страховою сумою та страховою оцінкою породжує проблему неповного страхового захисту майна. Крім того, в період дії договору може відбутися зростання цін, і тоді повністю нейтралізувати вплив зростання цін на страхову оцінку майна неможливо, але є можливість зменшити його наслідки. Ефективним, але складним шляхом вирішення цієї проблеми є страхування з умовою відшкодування витрат, віднесених до ре-альної (ринкової) вартості майна на день його пошкодження (за-гибелі). У цьому разі можна укласти договір на річний термін з періодичним коригуванням страхових платежів. Застосування та-ких договорів означає, що і страховик, і страхувальник беруть на себе ризик переплати або недоплати залежно від частоти настан-ня страхового випадку.