Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Основні умови страхування ризику втрати майна суб'єктами підприємницької діяльності : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

2. Основні умови страхування ризику втрати майна суб'єктами підприємницької діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Умови страхування майна юридичних осіб передбачають можливість страхового захисту не тільки майна, що належить пі-дприємству а й майна, що взяте від фізичних та юридичних осіб у найм, лізинг, на зберігання переробку, комісію чи ремонт. Тобто об'єктами страхування є майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству і пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням такими видами майна:

1.         будівлями, спорудами, устаткуванням, інвентарем, товар-но-матеріальними цінностями, готовою продукцією, сировиною, матеріалами, та іншим майном, що належить підприємству та ві-дображено у його балансі;

2.         майно, отримане за договором лізингу оренди (якщо воно не застраховане у орендодавця) чи прийняте від інших організа-цій і (або) населення;

3.         майно, придбане в кредит.

Рухоме майно приймається на страхування і знаходиться під страховим захистом тільки на території, вказаній у договорі стра-хування, або якщо інше не обумовлено в договорі страхування.

При зміні місця перебування застрахованого майна підпри-ємство повинно завчасно повідомити страховикові й у випадку збільшення ступеня ризику сплатити додаткову премію, визначе-ну страховою компанією.

На особливих умовах, визначених у договорі, страховик мо-же взяти під страховий захист майно, незалежно від його місця перебування.

Резервуари (трубопроводи, апарати і т.п.), інше технологічне обладнання знаходяться під страховим захистом за умови, якщо вони перебувають у тому технологічному зв'язку між собою і ви-користовуються для тих речовин та матеріалів, які було відобра-жено у заяві на страхування, технологічному регламенті, монтажно-технологічних схемах та в інших документах, що є доповнен-нями до договору страхування.

Підприємство може використати вибіркове страхування, тобто застрахувати визначені одиниці майнових об'єктів.

He приймаються на страхування предмети, факт знищення яких складно встановити:

-          грошові знаки;

-          цінні папери;

-          вироби з дорогоцінних металів, напівкоштовного та кошто-вного каміння;

-          рідкісні та антикварні предмети;

-          слайди та фотокартки;

-          предмети релігійного культу;

-          філателістичні колекції;

-          документи, рукописи;

-          майно, яке знаходиться в застрахованому приміщенні, але не належить страхувальникові.

У договорі обов'язково вказуються страхові ризики, обсяг страхової відповідальності, винятки зі страхових випадків та об-меження страхування.

Так, страховими ризиками є:

•          знищення або пошкодження майна внаслідок пожежі, удару блискавки;

•          знищення або пошкодження майна внаслідок землетрусу виверження вулкану та дії підземного вогню, гірського об-валу цунамі, бурі, урагану граду сходження снігових лавин, злив, повені, сильного снігопаду просідання ґрунту

У договорі можуть бути передбачені й інші події: вибух га-зу котлів, машин, апаратів; аварії опалювальної, протипожежної, водопровідної, каналізаційної систем; проникнення води із сусід-нього приміщення; крадіжки.

Найчастішою з небажаних подій на підприємствах є пожежі. Тому при укладенні договорів більшим попитом користується ри-зик знищення або пошкодження майна внаслідок пожежі, удару блискавки. Таке страхування називається пожежним. Хоча захист від комплексу ризиків підвищує ступінь безпеки господарської

діяльності підприємства. Зазначимо, що за погодженням сторін перелік страхових ризиків може бути розширений чи звужений. He відшкодовуються збитки, що виникли з таких причин:

•          обробки вогнем, теплом чи іншим термічним впливом на майно з метою переробки або в інших цілях (сушіння, зварювання, копчення, гаряча обробка тощо);

•          пошкодження тиском, що виник унаслідок вибуху а також обробка вибухом чи тиском у виробничих чи інших цілях (зварювання вибухом, закріплення матеріалів вибухом, штампування тиском тощо);

•          використання вибухових речовин (динаміт, тротил тощо) та інших хімічних сполук або сумішей речовин, яким властиві швидкі екзотермічні реакції, що супроводжуються виділен-ням великої кількості тепла чи газів, спеціально призначе-них для проведення вибухів у тій чи іншій формах, чи для екзотермічних реакцій у режимі теплового вибуху тощо);

•          груба недбалість чи намір страхувальника (у тому числі з метою збільшення розміру страхового відшкодування);

•          порушення встановлених законодавством чи іншими нор-мативними актами правил та норм безпеки чи інших ана-логічних норм;

•          неминучі в процесі роботи чи природно пов'язані з нею ви-падки самозагоряння, корозії, гниття, природного зносу;

•          усякого роду військові дії, громадянська війна, народні збурення, страйки та їхні, наслідки, реквізиція, арешт, конфіскація, знищення чи пошкодження майна за розпо-рядженням цивільної чи військової влади;

•          дія бомб, мін, снарядів та інших знарядь війни;

•          радіоактивне забруднення та (чи) вплив ядерної енергії в будь-якій формі;

•          дія гризунів чи інших шкідників;

•          обвал будівель чи їх частин, якщо такий обвал не спричи-нений страховим випадком;

•          викрадення майна під час або безпосередньо після стра-хового випадку.

Як бачимо страхова відповідальність має велику кількість обмежень, що використовуються з метою підвищення відповідальності страхувальника за збереження майна та уникнення випа-дків страхового шахрайства.