Контрольні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

1.         Назвіть основні системи організації охорони здоров'я та дайте їм характеристику.

2.         Розкрийте переваги соціальної системи організації охорони

здоров'я.

3.         Які існують форми медичного страхування?

4.         Дайте характеристику основним умовам добровільного ме-

дичного страхування.

5.         На прикладі програм добровільного медичного страхуван-ня деяких українських страхових компаній розкрийте об-сяг страхового захисту, гарантованого застрахованим осо-бам.

6.         Що таке асистування та які завдання виконують асистансь-

кі компанії?

7.         За якими категоріями може обрати обсяг страхового захис-

ту особа, що від'їжджає за кордон?

8.         Які застереження використовують страхові компанії в полі-

сах страхування осіб, що від'їжджають за кордон?

9.         Які документи повинна подати застрахована особа для

отримання страхової виплати за полісом медичного стра-

хування подорожуючого за кордон?

10.       На яких умовах здійснюється страхування медичних ви-

трат юридичними особами (колективне медичне страху-

вання)?