Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3. Програми добровільного медичного страхування : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

3. Програми добровільного медичного страхування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

Розглянемо програми добровільного медичного страхування акціонерної страхової компанії „Остра”, що забезпечують ліку-вання й діагностику в кращих клініках міста Києва та України.

Страхувальникам пропонуються такі програми.

Для дорослих (від 16 до 65років):

1.         Поліклінічне обслуговування (включаючи стоматологічну допомогу).

2.         Поліклінічне обслуговування та невідкладна допомога (включаючи стоматологічну допомогу).

3.         Невідкладна медична допомога.

4.         Планова та екстрена допомога (включаючи невідкладну до-помогу).

Для дітей (від 1 року до 16років):

1.         Поліклінічне обслуговування та невідкладна допомога (включаючи стоматологічну допомогу).

2.         Планова та екстрена стаціонарна допомога (включаючи не-відкладну медичну допомогу).

За програмою „Поліклінічне обслуговування” для дорослих АСК „Остра” організовує та оплачує лікування застрахованої особи в амбулаторних умовах.

Страхова сума за весь період страхування становить 50 000 грн, у тому числі 1500 грн на стоматологічну допомогу

Згідно з укладеним договором компанія оплачує такі види по-слуг при наданні амбулаторної медичної допомоги:

1)         консультації та інші професійні послуги лікарів;

2)         проведення діагностичних тестів, у тому числі ультразвук та рентген;

3)         проведення лабораторних досліджень;

4)         надання допомоги в домашніх умовах

5)         стоматологічна допомога (первинний огляд стоматолога, лі-кування, рентген, анестезія).

За програмою „Поліклінічне обслуговування та невідкладна допомога” для дорослих страхова сума становить 30 000 грн у випадку надання допомоги в поліклініці (у тому числі 1500 грн на стоматологічну допомогу) та 2000 грн за невідкладною допомо-гою на одного застрахованого.

Перелік послуг поліклінічного характеру відповідає вище пе-реліченим. Крім того, компанія організовує та оплачує медичні послуги невідкладної допомоги при виникненні у застрахованого стану який загрожує життю, внаслідок захворювання, загострен-ня хронічних захворювань, травм, опіків, отруєння, позаматкової вагітності, який вимагає невідкладного медичного втручання.

Невідкладна медична допомога передбачає виїзд бригади швидкої допомоги додому, первинний огляд хворого, встановлен-ня попереднього діагнозу та надання відповідної допомоги (уко-ли, первинне оброблення ран, хірургічні перев'язки тощо) із по-дальшим транспортуванням хворого до лікарні.

Наступна програма передбачає надання тільки невідкладної медичної допомоги для дорослих, яка охоплює перелік послуг, наведених у попередньому абзаці. Страхова сума на весь період страхування становить 2000 грн.

Для дорослих існує також можливість укласти договір стра-хування за програмою „Планова та екстрена стаціонарна допомо-га”, яка включає й невідкладну допомогу Страхова сума, гаранто-вана страховою компанією, становить 35 000 грн, в тому числі 2000 грн на невідкладну медичну допомогу

За цією програмою компанія організовує та оплачує послуги невідкладної медичної допомоги та лікування застрахованого в екстреному порядку в умовах стаціонару при:

•          позаматковій вагітності;

•          в застрахованого гострих захворювань;

•          загостренні хронічних захворювань;

•          травмах;

•          опіках;

•          отруєннях.

Планова стаціонарна допомога також пов'язана з необхідніс-тю лікування гострих захворювань, станів, пов'язаних із загост-реннями хронічних хвороб, травмуванням, опіками, отруєннями, якщо таке лікування здійснюється за направленням лікаря.

Програми, що розраховані на дитячий контингент, аналогічні за змістом із відповідними програмами для дорослих. Зазначимо, що медичне обслуговування клієнтів страхова компанія організовує через визначені програмами поліклініки та спеціалізовані ме-дичні служби „Борис" і „Дитина".

Комплексна програма медичного передбачає оплату та орга-нізацію всіх видів медичної допомоги, передбачених окремими програмами:

•          „Поліклініка" (три варіанти);

•          „Стаціонар”;

•          „Невідкладна та швидка допомога";

•          „Стоматологія". Комплексна програма забезпечує:

 

1)         первинну діагностику стану здоров'я з метою раннього ви-явлення захворювання та запобігання йому;

2)         послуги сімейного лікаря;

3)         лікувальні процедури та медикаментозне забезпечення полі-клінічної допомоги;

4)         стаціонарне лікування з розміщенням у палатах на одну осо-бу з підвищеним рівнем комфорту;

5)         усі види стоматологічної допомоги, в тому числі протезу-вання;

6)         цілодобову та невідкладну медичну допомогу включаючи транспортування до лікувального закладу при необхідності госпіталізації;

7)         оформлення будь-якої медичної документації: лікарняних листів, довідок для комісії водіїв, санаторно-курортних карт тощо.

Страховим випадком, за цією програмою, є будь-яке захво-рювання (гостре, хронічне, наслідки травми), за винятком вене-ричних захворювань, захворювань, що передаються статевим шляхом, алкоголізму наркоманії, безпліддя, штучного перериван-ня вагітності, синдрому набутого імунодефіциту.

Медичні послуги надаються як у договірних лікувальних за-кладах на території України. Застрахований має право на вибір лікувального закладу

Клієнтам надається також знижка залежно від кількості за-страхованих до 20 % від суми страхового платежу

Отже, добровільне медичне страхування гарантує застрахова-ним особам високоякісну та кваліфіковану медичну допомогу але

для більшості громадян України ці послуги недоступні через зна-чну їх вартість.