Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Страховики виплачують страхові суми: : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

Страховики виплачують страхові суми:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

a) у разі загибелі або смерті застрахованого внаслідок нещас-ного випадку на транспорті сім'ї загиблого або його спадкоємцю у розмірі 100 % страхової суми;

б)         у разі одержання застрахованим травми внаслідок нещас-

ного випадку на транспорті при встановленні йому інвалідності:

I           групи - 90 % страхової суми;

II         групи - 75 % страхової суми;

III        групи - 50 % страхової суми;

в)         у разі тимчасової втрати застрахованим працездатності за

кожну добу - 0,2 % страхової суми, але не більше ніж 50 % стра-

хової суми.

У разі смерті або встановлення інвалідності застрахованому після тимчасової втрати працездатності та отримання ним стра-хової суми, потерпілому або його спадкоємцям виплачується різ-ниця між максимальною страховою сумою, передбаченою для да-ного випадку, та вже отриманою страховою сумою.

Транспортна організація на кожний нещасний випадок, що стався із застрахованим на транспорті, повинна:

•          скласти акт про нещасний випадок із застрахованим водієм (форма Н-1, передбачена Положенням про розслідування нещас-них випадків, професійних захворювань і аварій на підприємст-вах, в установах і організаціях, затвердженим Постановою Кабі-нету Міністрів України від 10 серпня 1993 року № 623);

•          скласти акт про нещадний випадок із пасажирами галузево-го зразка;

•          видати довідку потерпілому (що мав право на безкоштов-ний проїзд відповідно до чинного законодавства) із зазначенням відомостей про страховика (найменування, адреса, телефон).

Виплата страхової суми застрахованому здійснюється страхо-виком на підставі заяви застрахованого (його сім'ї або спадкоєм-ця) про її виплату, акта про нещасний випадок, листа непрацезда-тності або довідки спеціалізованих установ про встановлення ін-валідності, а в разі загибелі або смерті застрахованого внаслідок нещасного випадку - копії свідоцтва про смерть та документа про правонаступництво для спадкоємців, а також страхового поліса або документа, що його замінює (для пільгових категорій паса-жирів - документ, що підтверджує право на пільги).

Страхова сума виплачується не пізніше ніж через 10 діб із дня одержання необхідних документів через касу страховика або пе-рераховується на розрахунковий рахунок, зазначений застрахованим у заяві, відповідно до рівня неоподатковуваного мінімуму до-ходів громадян на день виплати.

Страхова сума виплачується незалежно від виплат по держав-ному соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню.

Спори між страховиком, страхувальником та застрахованим (його спадкоємцем) щодо виплати страхової суми вирішуються в установленому законодавством порядку

Міністерство транспорту установи та організації, діяльність яких пов'язана з експлуатацією транспортних засобів на залізнич-ному морському, внутрішньому водному, автомобільному та еле-ктротранспорті, постійно інформують пасажирів про порядок та умови здійснення обов'язкового особистого страхування, одер-жання страхової суми в разі нещасного випадку.