Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

1.         Особисте страхування складається з таких підгалузей:

а)         пенсійного страхування;

б)         страхування життя;

в)         безперервного страхування здоров'я;

г)         медичного страхування;

д)         страхування від нещасних випадків.

2.         Таблиця смертності складається з метою:

а) об'єктивного визначення страхових тарифів;

б)         розрахунку страхової суми;

в)         визначення розміру викупної суми.

3.         Страхування до вступу в шлюб є видом послуги:

а)         пенсійного страхування;

б)         страхування життя;

в)         рентного страхування.

4.         Які з названих видів страхування покривають ризик

смерті:

а)         страхування здоров'я на випадок хвороби;

б)         змішане страхування життя;

в)         довічне страхування?

5.         При проведенні операцій зі страхування життя

мінімальний термін дії договору страхування визначається:

а)страховиком;

б)         страхувальником;

в)         уповноваженим органом з питань нагляду за страхови рин-

ком;

г)         кабінетом Міністрів.

6.         Договір страхування дітей можуть укладати:

а) лише батьки дитини; б) і батьки і родичі;

в) тільки підприємства, що страхують дітей своїх працівни-ків;

г) батьки, опікуни, родичі, юридичні особи.

7. Чи існують у договорах страхування життя ризики сфе-ри загального страхування:

а)         так.

б)         ні?

8.         Вичікувальний період установлюється:

а)         у договорах змішаного страхування;

б)         у договорах весільного страхування;

в)         у договорах страхування дітей;

г)         немає жодної правильної відповіді.

9.         Викупна сума - це:

а)         страхова сума, що вказується в договорах страхування

життя;

б)         страхова премія;

в)         сума, що виплачується страхувальникові за вирахуванням

витрат на ведення справи при достроковому припинення дії дого-

вору страхування життя;

г)         страхова виплата.

10.       Норма дохідності на накопичувану страхову суму, вка-

зану в договорах страхування життя, встановлюється:

а)         страховиком самостійно;

б)         страховиком за погодженням з державною комісією з регу-

лювання ринків фінансових послуг;

в)         законом україни „про страхування";

г)         страховиком за погодженням із страхувальником.