Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Добровільне страхування додаткової пенсії : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

4. Добровільне страхування додаткової пенсії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Добровільне страхування додаткової пенсії є своєрідним страхуванням на дожиття, але попри безперечну доцільність із рі-зних причин досі не набуло в Україні достатнього розвитку. Крім того, з 1 січня 2004 року в нашій державі розпочиналася реформа системи пенсійного забезпечення громадян, до реалізації якої за-лучені також комерційні страхові компанії.

Пенсійне страхування призначене для охорони матеріальних інтересів громадян, зокрема для стабілізації рівня життя при до-житті до похилого віку.

Договори страхування укладаються індивідуально, а також із групою осіб.

Пенсійне страхування передбачає, що страхова компанія здійснює застрахованій особі виплати, які пов'язуються з виходом на пенсію (страхування додаткової пенсії) або віком, установле-ним договором страхування. Відповідальність страхової компанії за договорами страхування додаткової пенсії може бути розшире-на за домовленістю сторін. Так, додатково до умов договору стра-хування додаткової пенсії страхова компанія може взяти на себе відповідальність здійснити виплати в разі настання нещасного випадку або смерті страхувальника (застрахованого). Страхова компанія може надати страхувальникові можливість укласти до-говір страхування на користь іншої особи.

Індивідуальні договори страхування додаткової пенсії укла-даються з дієздатними громадянами з урахуванням віку, статі і не-залежно від стану здоров'я. Час початку виплати додаткової пенсії може бути пов'язаний з настанням пенсійного віку, а також визна-чений за домовленістю сторін.

Страхова сума обумовлюється при укладанні договору стра-хування. При її визначенні враховується розмір поточних виплат, що їх має здійснити страхова компанія. Крім цих основних вип-лат, у договорі страхування можуть бути передбачені й додаткові, які є наслідком участі страхувальника в прибутку страхової ком-панії. Страхувальникові надається право сплатити страхові пла-тежі за один раз або періодичними внесками. Розмір страхових внесків залежить від страхової суми, віку й статі страхувальника (застрахованої особи).

Додаткова пенсія залежно від змісту договору страхування може бути виплачена страховиком протягом життя застрахованого або упродовж визначеного періоду Але можливі випадки, коли застрахований не дожив до моменту виплати пенсії або отримував ії лише протягом дуже малого періоду У цих випадках відповідно до умов страхування страхова компанія виплачує вигодонабувачу (спадкоємцям) або певну кількість пенсій (визначається під час укладання договору страхування), або різницю між обумовленою кількістю пенсій і сумою, яка вже була сплачена застрахованому за його життя.

При укладанні договору страхування встановлюється порядок виплати пенсій (щомісячно, за кожен рік та ін.).

Умовами договору страхування може бути передбачено, що за життя застрахованого він особисто отримує додаткову пенсію, а в разі його смерті - вигодонабувач, який визначений застрахова-ним, у повному обсязі додаткової пенсії, передбаченої для застра-хованого, або в її частині пожиттєво.

Умови проведення страхування додаткової пенсії можуть пе-редбачати надання пільг страхувальникам. Так, після визначеного терміну страховик може надати страхувальникові можливість от-римати позику під заставу накопиченого до часу звертання за по-зикою резерву