Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Т.А. ГОВОРУШКО

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

2-ге видання перероблене та доповнене

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2ББК 65.271я73

Г 57 УДК 308(075.8)

Рецензенти:

Лютий І.О. – доктор економічних наук, професор (Київський національний універститет ім. Тараса Шевченка);

Петленко Ю.В. – кандидат економічних наук, доцент (Київський економічний інститут менеджменту).

Говорушко Т.А. Г 57 Страхові послуги. 2-ге видання перероблене та доповнене. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.

ISBN 978-966-364-567-4

У навчальному посібнику розкриваються основи теорії страхових послуг та особ-ливості різних видів страхування, що реалізуються на страховому ринку України.

Зміст посібника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Страхові послуги». Програмою цієї дисципліни, затвердженої Міністерством освіти і науки України, передбачено вивчення тринадцяти тем, які дають змогу сформувати у сту-дентів сучасні знання щодо сутності страхової послуги як специфічного товару на страховому ринку, щодо умов та правил здійснення основоположних, класичних видів страхування. Важливість вивчення цієї дисципліни набагато зростає з інтен-сивним розвитком вітчизняного страхового ринку.

Навчальний посібник призначено для студентів спеціальностей «Фінанси» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Ним можуть користуватися вик-ладачі, аспіранти та всі, хто бажає професійно знати про захист своїх майнових інтересів від впливу випадкових подій антропогенного, природного та змішаного походження.

© Говорушко Т.А., 2008

ISBN 978-966-364-567-4     © Центр учбової літератури, 2