Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_8b720dd42553156538d42d8c16acddbe, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5. Вирішення суперечок та припинення дії договору страхування : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

5. Вирішення суперечок та припинення дії договору страхування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

Усі суперечки за договорами страхування вирішуються через суд. Дія договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

1.         закінчення строку дії договору;

2.         виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

3.         несплати страхувальником страхових платежів у визначені договором строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку коли перший або черговий платіж не був

сплачений за письмовою вимогою страховика впродовж 10 робо-чих днів з моменту пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору;

4.         ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності, за виня-тком випадків, передбачених статтями 22,23, 24 Закону „Про страхування";

5.         ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавст-вом України;

6.         прийняття судового рішення про визнання договору страху-вання недійсним;

7.         в інших випадках, передбачених законодавством України.

Дію договору страхування може бути достроково припинено за

вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страху-вання не може бути достроково припинена страховиком, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує усі умови договору страхування та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншій не пізніше як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишив-ся до закінчення дії договору, із відрахуванням нормативних ви-трат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкоду-вання, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальни-кові сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальникові по-вертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимо-га страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору страху-вання з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, ви-значених при розрахунку страхових тарифів, фактичних виплат страхових сум та страхових відшкодувань, що були здійсненні за цим договором страхування.

У разі дострокового припинення дії договору страхування жит-тя страховик виплачує страхувальникові викупну суму яка є май-новим правом страхувальника за договором страхування життя.

Якщо вимога страхувальника зумовлена невиконанням страху-вальником умов договору страхування , страхувальникові повер-тається викупна сума.

Сутність викупної суми буде розкрита при ознайомленні з асо-ртиментом страхових послуг у сфері страхування життя.

He допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового при-пинення договору страхування.

Недійсність договору страхування пов'язана з його укладенням після страхового випадку, а також, якщо об'єктом договору стра-хування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набуло законної сили.

Договір страхування визначається недійсним у судовому по-рядку.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_8b720dd42553156538d42d8c16acddbe, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0