Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1. Правові відносини між суб'єктами страхування : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

1. Правові відносини між суб'єктами страхування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

Правові відносини між суб’єктами страхування встановлю-ються шляхом укладення договору страхування.

У Законі України “Про страхування” № 2745 (розділ III, ст. 10) визначено, що договір страхування є письмовою угодою між страхувальником та страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання в разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу виконати послугу тощо), a страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у ви-значені строки та виконувати інші умови договору страхування.

Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування жит-тя в порядку та на умовах, визначених Уповноваженим органом.

Договори страхування укладаються відповідно до правил стра-хування. Договір вважається укладеним, якщо між сторонами до-сягнута угода за всіма істотними умовами.

У страхуванні комплекс істотних умов, що становлять зміст до-говору наведено в правилах страхування.

У статті 17 Закону № 2745 говориться, що правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування окре-мо і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування.

Правила страхування повинні містити:

1.         Перелік об'єктів страхування.

2.         Порядок визначення страхових сум та (або) розмірів страхо-вих виплат.

3.         Страхові ризики.

4.         Виключення зі страхових випадків і обмеження страхування.

5.         Строк та місце дії договору страхування.

6.         Порядок укладення договору страхування.

7.         Права та обов'язки сторін.

8.         Дії страхувальника у разі настання страхового випадку.

9.         Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.

 

10.       Порядок і умови здійснення страхових виплат.

11.       Строк прийняття рішення про здійснення або відмову у здійснення страхової виплати.

12.       Причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхово-го відшкодування.

13.       Умови припинення договору страхування.

14.       Порядок вирішення спорів.

15.       Страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори страхування життя.

16.       Страхові тарифи та методику їх розрахунку за договорами страхування життя.

17.       Особливі умови.

У разі, якщо страховик запроваджує нові правила страхування чи коли до правил страхування вносяться зміни та (або) допов-нення, страховик повинен подати їх для реєстрації до уповнова-женого органу

Отже, важливим моментом при укладанні договору страхуван-ня є досягнення домовленості за істотними умовами, викладени-ми в правилах страхування. Однак на практиці при наявності ста-ндартних умов договору страхування, зафіксованих у відповідних правилах, перелік істотних умов має більш вузьке значення. Як правило, він зводиться до визначення страхової суми та строку страхування. Інші умови стандартних договорів страхування не узгоджуються, а в односторонньому порядку визначаються стра-ховиком на підставі затверджених правил.