Контрольні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

1.         Чому продукт праці страхових компаній належить до ка-тегорії послуг, зокрема фінансових?

2.         Які особливості має страхова послуга?

3.         Сформулюйте визначення страхової послуги.

4.         Які існують в Ук’аїні види добровільного страхування?

5.         Серед видів обовязкового страхування виділіть найбільш важливі та економічно недоцільні.

6.         Що є ціною страхової послуги і від чого залежать її верх-ня та нижня межа?

7.         Яка із зарубіжних концепцій страхового продукту най-більш обґрунтована і чому?

8.         Чим поняття страхового продукту відрізняється від поняття страхової послуги в концепції Вольфганга Мюллера?

9.         Що таке маркетинг у страхуванні?

 

10.       Які особливості властиві маркетинговій діяльності стра-хових компаній?

11.       Які канали реалізації страхових послуг використовують-ся страховими компаніями?

12.       У чому відмінність між правовим статусом страхового агента та страхового брокера?

13.       Які особливості властиві процесу реалізації страхової послуги?

14.       Хто такі аварійні комісари?

15.       Які суперечності закладені в кваліфікаційних вимогах до аварійних комісарів?