Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

ВСТУП            3

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СТАТИСТИЧНИЙ ОБЛІК»            5

Тема 1. Історія розвиту статистичного обліку в Україні  5

Тема 2. Правові засади статистичного обліку в Україні    6

Тема 3. Методологія статистичного обліку            6

Тема 4. Статистична звітність         7

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДИСЦИПЛІНИ          9

Тема 1. Історія розвитку статистичного обліку в Україні . . . . 9 Тема 2. Правові засади статистичного обліку в Україні . . . . 27

Тема 3. Методологія статистичного обліку            51

Тема 4. Статистична звітність         73

ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ             87

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ       НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

СЛОБОДЯНИК Юлія Борисівна

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів — Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 24.03.2010. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 7,2.

Наклад 700 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA