Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_29d1457e5047bfb36683f9096239aa6a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТОК З : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ДОДАТОК З


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

магниевый скраб beletage

ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ ПРАЦІВНИКІВ

Приклад 1. Визначення середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за місяць. Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу в цілому по підприємству, що працює за умов п’ятиденного робочого тижня, визначається у такому порядку (табл. З.1):

Таблиця З.1

Розрахунок середньооблікової кількості штатних працівників

 

Числа місяця  Кількість штат-них працівників облікового складу          У тому числі підлягає

виключенню із

середньооблікової

кількості штатних

працівників * Підлягають включенню

до розрахунку

середньооблікової

кількості штатних

працівників

А         1          2          3 = 1 — 2

1          725      3          722

2          725      3          722

3 (субота)       725      3          722

4 (неділя)        725      3          722

5          727      3          724

6          727      3          724

7          730      3          727

8 (святковий день)    730      3          727

9          730      3          727

10 (субота)     730      3          727

11 (неділя)      730      3          727

...         ...         ...         ...

28        730      3          727

29        738      2          736

30        738      2          736

31 (субота)     738      2          736

Всього            22628  90        22538

*Примітка. Особи, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та по-логами, у відпустках по догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаче-ного чинним законодавством або колективним договором підприємства, вклю-чаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку.

Додатки

У наведеному прикладі кількість працівників облікового складу, що підлягають включенню для розрахунку середньооблікової кіль-кості штатних працівників за всі дні місяця, становить 22538 осіб, календарна кількість днів — 31, середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за місяць у цьому разі становить 727 осіб (22538 : 31).

Приклад 2. Визначення середньооблікової кількості штатних працівників у періоді. Створене підприємство почало працювати з 22 жовтня. Облікова кількість штатних працівників підприємства становила:

22        жовтня — 71 особа,

23        жовтня — 73 особи,

24        жовтня — 73 особи,

25        жовтня (субота) — 73 особи,

26        жовтня (неділя) — 73 особи,

27        жовтня — 75 осіб,

28        жовтня — 76 осіб,

29        жовтня — 78 осіб,

30        жовтня — 79 осіб,

31        жовтня — 82 особи. Сума облікової кількості працівників за жовтень становитиме

753 особи, календарна кількість днів у жовтні — 31, середньооблікова кількість штатних працівників у жовтні — 24 особи (753 : 31).

Приклад 3. Визначення середньооблікової кількості штатних працівників за квартал Підприємство мало середньооблікову кількість штатних праців-ників: у січні — 1210 осіб, у лютому — 1240 осіб, у березні — 1290 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників за 1 квартал стано-вить 1247 осіб ((1210 + 1240 + 1290) : 3).

Приклад 4. Визначення середньооблікової кількості штатних працівників за рік

Підприємство з сезонним характером виробництва (цукровий за-вод) почало працювати у серпні і закінчило у грудні того ж року. Се-редньооблікова кількість штатних працівників становила:

у серпні – 325 осіб,

у вересні – 812 осіб,

у жовтні – 1218 осіб,

у листопаді - 920 осіб, у грудні - 453 особи.

Середньооблікова кількість штатних працівників за рік становить 311 осіб: ((325 + 812 + 1218 + 920 + 453): 12).

Приклад 5. Визначення середньооблікової кількості штатних працівників за період з початку року

Підприємство почало працювати у березні. Середньооблікова кількість штатних працівників становила:

у березні - 750 осіб,

у квітні - 760 осіб,

у травні - 790 осіб.

Середньооблікова кількість штатних працівників за період з по-чатку року (5 місяців) становить 460 осіб ((750 + 760 + 790) : 5).

Приклад 6. Визначення кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості На підприємстві зайняті працівники, для яких встановлена різна тривалість робочого тижня. Для працівників адміністрації вона ста-новить 40 годин на тиждень, на виробництві (робочі місця зі шкід-ливими умовами праці) — 36 годин, для працівників охорони вста-новлено підсумований облік робочого часу за квартал 496,5 год. В обліковому складі є працівник молодший 18 років. Крім того, на під-приємстві зайняті зовнішні сумісники та з 7 числа місяця укладено цивільно-правові договори на виконання робіт з 9 особами терміном на 2 місяці. Кількість календарних днів у місяці — 30, робочих — 22.

1)         Розрахунок середньої кількості працівників, зайнятих згідно

з цивільно-правовими договорами в еквіваленті повної зайня-

тості, здійснюється так:

24 календарні дні (починаючи з 7-го числа) • 9 осіб = 216 людино-

днів. 216 : 30 = 7 осіб;

2)         Розрахунок середньої кількості штатних працівників в еквіва-

ленті повної зайнятості наведений в табл. 3.2.

Норма тривалості робочого часу на одного працівника розрахо-вується множенням кількості робочих днів у місяці на тривалість ро-бочого дня у годинах. При цьому для працівників адміністрації вона становитиме 176 годин (40 : 5 • 22); для зайнятих на виробництві — 158,4 години (36 : 5 • 22). Додатки

Таблиця З.2

Розрахунок середньої кількості штатних працівників в еквіваленті повної зайнятості

 

                                                          

А         1          2          3          4 = 2 — 3       5 = 4 : 1

Зайняті:

- на виробництві      158,4   63201,6           432      62769,6           396

- в адміністрації         176      10008  -          10008  57

- охоронці      (496,5 : 3) = =165,5    2784    -          2784    17

- молодь до 18 років 158,4   158,4   -          158,4   1

Усього штатних працівників           -          76152  432      75720  471

Крім того:

- працівники, при-йняті за сумісни-цтвом

з інших підпри-ємств (зовнішні сумісники)           176      440      -          440      2

- працівники, що виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру X         X         X         X            7

Усього            X         X         X         X        Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_29d1457e5047bfb36683f9096239aa6a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0