Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТОК Д : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ДОДАТОК Д


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ТИПОВОЇ ФОРМИ №П-6

Типова форма № П-6

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомстату України

від 5 грудня 2008 р. № Приватне підприємство “Альфа”

Найменування підприємства (установи, організації)

Дата

Табельний номер

запов-

П. І. Б.

Стать

нення

Індивідуаль-ний іденти-фікаційний номер

 

Код ЄДРПОУ           03128889

 

Професія,

посада (код за Кла-сифікатором

професій)       Відпра-цьовано

днів (годин)

 

05.02.2009 Степанов В.І. чол.

112

2709201564 столяр (7422) 20 (158)

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ працівника

за січень 2009 р.

 

№ п/п

1. 2.

3. 4.     Нараховано за видами оплат          № п/п

1.

2. 3.     Утримано

 

            вид оплати    нарахова-но, грн.     

            вид утримання          утримано, грн.

 

            Фонд основної заробітної плати:               

                       

 

            Тарифна ставка, посадовий оклад  1500,00          

            Видано за I-у половину місяця (аванс)      -

 

            Комісійні від реалізації продукції               

            Внески на загально-обов’язкове державне соціальне страхування:     

 

            Гонорар, авторська винагорода штатним працівникам             

            до Пенсійного фонду            36,00

 

            Оплата праці за час перебування у відрядженні             

            до Фонду зайнятості 10,30

Додатки

 

5.

6. 7.

8. 9.

10.

11. 12.

13.

14. 15. 16. 17.

18. 19. Оплата за профнав-чання інших праців-ників                 4.

5.

6. 7.

8. 9.     до Фонду соціального страхування з тимча-сової втрати працез-датності      18,00

 

            Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці                      

            Податок на доходи фізичних осіб   260,36

 

            Інші види нарахувань                     

            Профспілкові внески            18,00

 

            Фонд додаткової заробітної плати:            

            Аліменти        -

 

            Премія            300,00

            Аванс в банк -

 

            Відсоткові або комісійні винагороди                     

            Каса (належить до видачі)   1457,34

 

            Оплата роботи в на-дурочний час, святкові та неробочі дні                 

                       

 

            Оплата днів відпо-чинку                

                       

 

            Індексація заробітної плати            

                       

 

            Компенсації праців-никам у зв’язку з порушенням термінів виплати заробітної плати                    

                       

 

            Витрати на безкоштов-ний проїзд            

                       

 

            Вартість форменого одягу               

                       

 

            Відпустка за поточний місяць                    

                       

 

            Відпустка за наступ-ний період                 

                       

 

            Інші нарахування за невідпрацьований час (простої, медогляд та ін.)             

                       

 

            Суміщення професій

           

 

20. 21.

22.

23. 24. 25.

26. 27. 28.

29.

30. 31.

32.

33. 34.

35.

36. 37. Розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт                                   

 

            Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника                    

                       

 

            Робота у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці                     

                       

 

            Інтенсивність праці             

                       

 

            Робота в нічний час            

                       

 

            Керівництво бригадою                   

                       

 

            Висока професійна майстерність               

                       

 

            Класність водіям транспортних засобів               

                       

 

            Високі досягнення у праці              

                       

 

            Виконання особливо важливої роботи на певний термін                     

                       

 

            Знання та використання в роботі іноземної мови                      

                       

 

            Допуск до державної таємниці                  

                       

 

            Дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів              

                       

 

            Науковий ступінь                

                       

 

            Нормативний час пересування у шахті                

                       

 

            Робота на територіях

радіоактивного

забруднення             

                       

 

            Інші надбавки та доплати               

                       

 

            Інші види нарахувань                     

                       

Додатки

 

38.

39.

40. 41.

42.

43.

44. 45. 46.

47. 48. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати:                                        

 

            Винагороди та заохо-чення, що мають одно-разовий характер            

                       

 

            Матеріальна допомога, що має систематичний характер                      

                       

 

            Виплати соціального характеру                 

                       

 

            Інші заохочувальні та компенсаційні виплати                 

                       

 

            Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці:              

                       

 

            Допомоги та інші випла-ти, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного со-ціального страхування              

                       

 

            Оплата перших 5 днів тимчасової непрацез-датності за рахунок коштів підприємства                    

                       

 

            Дивіденди, відсотки, виплати за паями               

                       

 

            Витрати на відрядження                

                       

 

            Матеріальна допомога разового характеру                      

                       

 

            Внески підприємств на медичне та пенсійне страхування працівників                      

                       

 

            Інші види нарахувань                     

                       

 

                                  

                       

Раз      ом за весь період:      1800,00          

                       

Бухгалтер

Фадєєва

(підпис)

1

Фадєєва Н.І. П. І. Б.