Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВАРІАНТ 2 : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВАРІАНТ 2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

І. Дайте розгорнуту відповідь на питання

1.         Земська статистика.

2.         Порядок проведення перевірок достовірності статистичних да-них і звітності органами державної статистики.

3.         Державні статистичні класифікації (класифікатори): види та напрямки використання.

ІІ. Оберіть правильну відповідь

1. Інформаційна продукція — це:

а)         матеріалізований результат інформаційної діяльності,

призначений для задоволення інформаційних потреб гро-

мадян, державних органів, підприємств, установ і органі-

зацій;

б)         здійснення у визначеній законом формі інформаційної ді-

яльності з доведення інформаційної продукції до спожива-

чів з метою задоволення їх інформаційних потреб;

в)         товар, призначений для задоволення інформаційних потреб

громадян, державних органів, підприємств, установ і органі-

зацій.

2.         Інструкція зі статистики кількості працівників була розробле-

на з метою:

а)         одержання об’єктивної статистичної інформації щодо зайня-

тості працівників;

б)         одержання об’єктивної статистичної інформації щодо роз-

мірів оплати праці працівників;

в)         одержання об’єктивної статистичної інформації щодо зайня-

тості працівників та розмірів оплати їхньої праці.

3.         Показник середньої кількості усіх працівників в еквіваленті

повної зайнятості використовується для:

а)         оцінки зайнятості на мікрорівні (підприємство);

б)         визначення кількості зайнятих працівників за сферами еко-

номічної діяльності та ведення спостереження за змінами

мобільності робочої сили;

в)         визначення умовної кількості працівників (робочих місць),

що відпрацювали повний робочий день, яка необхідна для

виконання встановленого (визначеного) підприємством об-

сягу робіт (послуг);

г)         визначення середнього рівня заробітної плати та інших се-

редніх величин у цілому по підприємству, а також аналіз

ефективності використання робочої сили.

4.         Об’єктами класифікації в КОПФГ є:

а)         визначені чинним законодавством організаційно-правові

форми юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів (філій,

представництв), а також фізичних осіб-підприємців, які не

мають статусу юридичної особи;

б)         визначені чинним законодавством організаційно-правові

форми юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів (фі-

лій, представництв);

в)         центральні і місцеві органи виконавчої влади, громадські, са-

моврядні організації, державні установи.

5.         Оплата праці за час перебування у відрядженні відноситься

до:

а)         фонду додаткової заробітної плати;

б)         фонду основної заробітної плати;

в)         інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

Зразки завдань для поточного модульного контролю знань студентів

г) інших виплат, що не відносяться до фонду оплати праці.

ІІІ. Розв’яжіть задачу

1.         Підприємство почало працювати у березні. Середньооблікова

кількість штатних працівників становила:

у березні – 390 осіб;

у квітні            – 405 осіб;

у травні          – 520 осіб;

у червні – 610 осіб. Визначити: середньооблікову кількість штатних працівників за період з початку року.

2.         Підприємство мало таку середньооблікову кількість штатних

працівників:

 

у січні  – 320 осіб;

у лютому        – 330 осіб;

у березні         – 340 осіб;

у квітні            – 350 осіб;

у травні          – 350 осіб;

у червні          – 380 осіб;

у липні           – 390 осіб;

у серпні          – 390 осіб;

у вересні         – 390 осіб;

у жовтні         – 410 осіб;

у листопаді    – 420 осіб;

у грудні           – 430 осіб.

Визначити:

1)         середньооблікову кількість штатних працівників за І квартал;

2)         середньооблікову кількість штатних працівників за І півріччя;

3)         середньооблікову кількість штатних працівників за 9 місяців;

4)         середньооблікову кількість штатних працівників за рік.