Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВАРІАНТ 1 : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВАРІАНТ 1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

І. Дайте розгорнуту відповідь на питання

1.         Визначення інформації. Її галузі і види.

2.         Міжнародне співробітництво у галузі статистики.

3.         Статистична звітність: види, вимоги, класифікація.

ІІ. Оберіть правильну відповідь

1.         Суб’єктами інформаційних відносин є:

а)         громадяни України, юридичні особи, держава;

б)         документована або публічно оголошувана інформація про

події та явища в галузі політики, економіки, культури, охо-

рони здоров’я, а також у соціальній, екологічній, міжнарод-

ній та інших сферах;

в)         громадяни України, юридичні особи, держава, інші держави,

громадяни і юридичні особи інших держав.

2.         Персональні дані — це:

а)         національність, освіта, сімейний стан, кількість дітей, іден-

тифікаційний код, розмір заробітної плати;

б)         національність, освіта, сімейний стан, кількість дітей, розмір

заробітної плати, релігійність, стан здоров’я, адреса, дата на-

родження і місце проживання;

в)         національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан

здоров’я, адреса, дата і місце народження;

г)         немає правильних відповідей.

3.         У повідомленні про проведення перевірки зазначається:

а)         посади, прізвища, імена та по батькові осіб, які здійснювати-

муть перевірку, вид перевірки, програма перевірки;

б)         посади, прізвища, імена та по батькові осіб, які здійснювати-

муть перевірку, вид перевірки, програма перевірки, період,

за який проводиться перевірка;

в)         посади, прізвища, імена та по батькові осіб, які здійснювати-

муть перевірку, вид перевірки, звітний період, за який пере-

віряються дані, строки проведення перевірки.

4.         Показник середньооблікової кількості штатних працівників

використовується для:

а)         оцінки зайнятості на мікрорівні (підприємство);

б)         визначення кількості зайнятих працівників за сферами еко-

номічної діяльності та ведення спостереження за змінами

мобільності робочої сили;

в)         визначення умовної кількості працівників (робочих місць),

що відпрацювали повний робочий день, яка необхідна для

виконання встановленого (визначеного) підприємством об-

сягу робіт (послуг);

г)         визначення середнього рівня заробітної плати та інших се-

редніх величин у цілому по підприємству, а також аналізу

ефективності використання робочої сили.

5.         Оплата простоїв не з вини працівника належить до:

а)         інших виплат, що не належать до фонду оплати праці;

б)         інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

в)         фонду основної заробітної плати;

г)         фонду додаткової заробітної плати.

ІІІ. Розв’яжіть задачу

1. Підприємство з сезонним характером виробництва (цукро-вий завод) почало працювати у серпні і закінчило у грудні того ж року. Середньооблікова кількість штатних працівни-ків становила:

у серпні – 538 осіб;

у вересні – 1385 осіб;

у жовтні – 1408 осіб;

у листопаді – 901 особу;

у грудні – 383 особи. Визначити: середньооблікову кількість штатних працівників за рік.

Зразки завдань для поточного модульного контролю знань студентів

2. Створене підприємство почало працювати з 23 жовтня. Об-лікова кількість штатних працівників підприємства стано-вила:

23        жовтня — 51 особу;

24        жовтня — 51 особу;

25        жовтня — 52 особи;

26        жовтня — 54 особи;

27        жовтня (субота) — ?

28        жовтня (неділя) — ?

29        жовтня — 63 особи;

30        жовтня — 64 особи;

31        жовтня — 65 осіб. Визначити:

 

1)         облікову кількість штатних працівників 27 та 28 жовтня;

2)         облікову кількість штатних працівників за жовтень;

3)         середньооблікову кількість штатних працівників у жовтні.