ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

До програми навчальної дисципліни «Статистичний облік» вхо-дять чотири теми, кожна з яких є відокремленим змістовним моду-лем. Вивчення дисципліни планується відповідно до логічної побу-дови змісту модулів.

Всі теми навчальної програми дисципліни входять до одного про-грамного модуля, за яким може проводитися контроль у формі пись-мової роботи.