4.4. Контрольні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

1.         Дайте визначення поняття «звітність».

2.         Назвіть види звітності?

3.         Охарактеризуйте зовнішню і внутрішню звітність.

4.         Назвіть види статичної звітності.

5.         Опишіть особливості статистичної звітності.

6.         Наведіть класифікацію статистичної звітності.

7.         Назвіть терміни подання статистичної звітності.

8.         Назвіть терміни зберігання статистичної звітності.

9.         Назвіть види статистики.

10.       Назвіть основні форми статистичної звітності, які подаються в органи державної статистики у поточному році.

11.       Назвіть форми статистичної звітності з праці.

12.       Як обраховується тривалість робочого часу?

13.       Що таке фактично відпрацьований час?

14.       Що таке сумісництво?

15.       Для чого використовується показник людино-година?

16.       Що таке фонд робочого часу?