Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

Ю. Б. Слободяник

Статистичний облік

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2УДК 657(075.8) ББК 65.052я73 С 48

Гриф наданий

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-10282 від 14.12.2009)

Рецензенти:

Усач Б. Ф. — доктор економічних наук, професор,завідувач кафедри об-ліку і аудиту Львівського інституту банківської справи Університету банків-ської справи Національного банку України;

Чернелевський Л. М. — кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій;

Школьник І. О. — доктор економічних наук, завідувач кафедри фінан-сів ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України».

Відповідальна за випуск — кандидат економічних наук, доцент

Назаренко З. В.

Слободяник Ю. Б.

С 48 Статистичний облік: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

ISBN 978-611-01-0079-3

Навчальний посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом 0501 — «Економіка і підприємництво».

Посібник містить навчальну програму курсу «Статистичний облік», погодинний розподіл аудиторних занять, навчально-методичне забезпечення до кожної теми курсу (методичні вказівки щодо вивчення теоретичного матеріалу, термінологічний словник, теми рефератів, контрольні питання, тестові завдання для перевірки знань), зразки за-вдань для поточно-модульного контролю знань студентів, інформаційні матеріали та список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів спеціальності «Облік і аудит» усіх форм навчання.

УДК 657.37(075) ББК 65.052я73

ISBN 978-978-611-01-0079-3         © Слободяник Ю. Б., 2010

© Центр учбової літератури, 2