Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.4. Контрольні питання : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.4. Контрольні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

1.         Дайте визначення терміну «інформація».

2.         Охарактеризуйте чинне законодавство про інформацію.

3.         Назвіть суб’єкти і об’єкти інформаційних відносин.

4.         Що таке інформаційна діяльність?

5.         Назвіть основні види інформаційної діяльності.

6.         Назвіть галузі й види інформації.

7.         Що таке статистична інформація?

8.         Дайте визначення масової інформації та її засобів.

9.         Що таке правова інформація?

10.       Що таке інформація про особу?

11.       Що таке соціологічна інформація?

12.       Назвіть джерела інформації.

13.       Які існують режими доступу до інформації?

14.       Охарактеризуйте порядок доступу до відкритої інформації.

15.       Охарактеризуйте інформацію з обмеженим доступом.

16.       Кому належить право власності на інформацію?

17.       Хто є учасниками інформаційних відносин?

18.       Назвіть права і обов’язки учасників інформаційних відносин.

19.       Охарактеризуйте охорону права на інформацію відповідно до вимог законодавства.

20.       Що таке гарантія права на інформацію?

21.       Назвіть основні принципи інформаційних відносин.

22.       Охарактеризуйте державну інформаційну політику.

23.       Дайте визначення адміністративної інформації.

24.       Дайте визначення інформації довідково-енциклопедичного ха-рактеру.

25.       В чому відмінності між інформацією як товаром, інформацій-ною продукцією та інформаційною послугою?

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

26.       Що таке інформація державних органів та органів місцевого і регіонального самоврядування?

27.       Охарактеризуйте доступ громадян до інформації про них.

28.       Охарактеризуйте державну статистику і державну статистич-ну діяльність.

29.       В чому полягає правова основа державної статистичної діяль-ності?

30.       Охарактеризуйте державну політику в галузі статистики.

31.       Що таке первинні дані?

32.       Охарактеризуйте джерела статистичної інформації.

33.       В чому полягає статистична методологія?

34.       Назвіть органи державної статистики?

35.       Назвіть основні завдання органів державної статистики.

36.       Що таке статистичні спостереження?

37.       Охарактеризуйте основні права і обов’язки органів державної статистики.

38.       Опишіть планування і фінансування діяльності органів дер-жавної статистики.

39.       Чим забезпечується конфіденційність статистичної інформа-ції?

40.       Кому належить право власності на статистичну інформацію?

41.       Як відбувається міжнародне співробітництво у галузі статис-тики?

42.       Назвіть правові підстави здійснення перевірок органами дер-жавної статистики.

43.       Охарактеризуйте права органів державної статистики.

44.       Охарактеризуйте тематичну, комплексну, повторну і спільну види перевірок.

45.       Як відбувається організація підготовки перевірки?

46.       Охарактеризуйте порядок проведення перевірки органами дер-жавної статистики.

47.       Охарактеризуйте порядок оформлення матеріалів за результа-тами перевірки.

48.       Як реалізуються матеріали за результатами перевірки?

49.       Охарактеризуйте права і обов’язки перевіряючих органів дер-жавної статистики.

50.       Охарактеризуйте права і обов’язки суб’єктів перевірки.