Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 2.1. Методичні вказівки : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тема 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 2.1. Методичні вказівки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на те, що в сис-темі статистичного обліку відбуваються процеси збирання, обробки, аналізу і своєчасного надання інформації, яка необхідна для управ-ління державою. Для повного розуміння процесів, що відбуваються в системі статистичного обліку, вивчення даної теми необхідно починати з визначення поняття «інформація», особливостей інформаційних від-носин, що відображені у вітчизняному та міжнародному законодавстві.

Термін «інформація» походить від латинського “information” — виклад фактів, подій, роз’яснення. У філософії в загальному розумінні поняття «інформація» означає відображення реального світу, тоб-то це нові знання, отримані суб’єктом у результаті сприйняття і обробки певних відомостей. Інформація є одним із ресурсів, який може накопичуватися, реалізуватися, поновлюватися. Вона придатна для колективного використання (на відміну від інших ресурсів), у процесі споживання не втрачає своїх якостей. Саме тому інформація є головним елементом будь-якої функції управління. Володіння пов-ною, достовірною, актуальною та оперативною інформацією сприяє

отриманню ринкових переваг, прийняттю ефективних рішень, знижує фінансовий ризик.

У Законі України «Про інформацію» подається таке визначення: інформація — це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навко-лишньому природному середовищі. У цьому законодавчому акті встановлені загальні правові основи одержання, використання, поширення та зберігання інформації, закріплене право особи на інформацію в усіх сферах суспільного і державного життя, визначено статус учасників інформаційних відносин, умови доступу до інформації та забезпечення її охорони.

Суб’єктами інформаційних відносин вважаються громадяни України, юридичні особи та держава, інші держави, громадяни та юридичні особи, міжнародні організації та особи без громадянства.

В Україні законодавчо визначені такі принципи інформаційних відносин:

•          гарантованість права на інформацію;

•          відкритість, доступність інформації та свобода її обміну;

•          об’єктивність, вірогідність інформації;

•          повнота і точність інформації;

•          законність одержання, використання, поширення та зберігання

інформації. Органи державної влади розробляють і здійснюють державну ін-формаційну політику, головними завданнями якої є:

•          забезпечення доступу громадян до інформації;

•          створення національних систем і мереж інформації;

•          зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних,

правових і наукових основ інформаційної діяльності;

•          забезпечення ефективного використання інформації;

•          сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню на-

ціональних інформаційних ресурсів;

•          створення загальної системи охорони інформації;

•          сприяння міжнародному співробітництву в галузі інформації і

гарантування інформаційного суверенітету України;

•          сприяння задоволенню інформаційних потреб закордонних

українців.

Види інформації та основні її джерела відповідно до вимог чинно-го законодавства України відображені на рис. 2.1.

 

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

Слід зазначити, що за режимом доступу інформація поділяєть-ся н