Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5. Тестові завдання для перевірки знань : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.5. Тестові завдання для перевірки знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

1.         Статистичний облік — це:

а)         система реєстрації, узагальнення і вивчення масових, якісно

однорідних соціально-економічних явищ у масштабі підпри-

ємства, галузі, економічного регіону або держави;

б)         сукупність методів та прийомів збирання, групування, відобра-

ження та накопичення інформації про показники, які характе-

ризують закономірності й тенденції розвитку підприємства;

в)         сукупність методів та прийомів для збирання, відображення та

накопичення даних про щоденні, щозмінні і щогодинні госпо-

дарські процеси на підприємстві;

г)         сукупність методів та прийомів, за допомогою яких відбуваєть-

ся безперервне виявлення, вимірювання, реєстрація, нагрома-

дження, узагальнення, збереження і передача інформації про

господарську діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім

користувачам для прийняття рішень.

2.         Статистичний облік використовує такі вимірники:

а)         трудові;

б)         вартісні;

в)         натуральні;

г)         трудові й вартісні;

д)         натуральні й вартісні;

е)         трудові, натуральні, вартісні.

3.         Статистичний облік на підприємстві веде:

а)         бухгалтерія;

б)         відділ кадрів;

в)         технічні служби підприємства;

г) відповіді а), б) і в) правильні;

д) немає правильних відповідей.

4.         Що являє собою статистика як наука?

а)         описове державознавство;

б)         політична арифметика;

в)         теорія масових суспільних явищ та процесів;

г)         відповіді а), б) і в) описують різні напрями розвитку статисти-

ки як науки у різні періоди і є правильними;

д)         немає правильних відповідей.

5.         Писцеві і переписні книги були призначені для:

а)         відображення відомостей про стан селян;

б)         опису окремих міст, поселень, сіл, вулиць, крамниць, маєтків

тощо;

в)         опису церков, монастирів;

г)         відповіді а), б) і в) правильні.

6.         Основним джерелом відомостей про кількість і становий склад

населення у ХVІІІ ст. були:

а)         матеріали ревізій;

б)         поземельні кадастри;

в)         люстрації;

г)         податкові фасії;

д)         відповіді а), б), в) і г) правильні.

7.         Створене у 1810 р. Статистичне відділення було центральним

статистичним органом того часу і підпорядковувалося:

а)         Міністерству фінансів;

б)         Міністерству поліції;

в)         Міністерству державного майна;

г)         губернським статистичним комітетам.

8.         Поширення експедиційного методу статистичного спостере-

ження в Україні пов’язане з:

а)         земською статистикою;

б)         урядовою статистикою;

в)         відомчою статистикою;

г)         усі відповіді правильні.

9.         Метою статистичного обліку є:

а)         використання отриманих даних для прийняття управлінських

рішень на рівні підприємства;

б)         використання отриманих даних для прийняття рішень органа-

ми державної статистики;

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

в)         використання отриманих даних органами державної влади для

управління соціально-економічним розвитком;

г)         усі відповіді правильні;

д)         немає правильних відповідей.

10. Одним із перших офіційних розрахунків макроекономічних показників у світі є:

а)         баланс народного господарства;

б)         система національних рахунків;

в)         перепис населення;

г)         немає правильних відповідей.

Література: 1, 2, 4, 7, 9, 23, 24, 25, 31, 35, 36, 37, 42, 43.