Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Контрольні питання : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.4. Контрольні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

1.         Як відбулося становлення статистичного обліку в Україні?

2.         Які завдання ставилися перед статистичним обліком на різних етапах його розвитку?

3.         Назвіть облікові одиниці й форми статистичного обліку.

4.         Охарактеризуйте статистичний облік України з давніх часів до 1917 р.

5.         Як проводилися подвірні переписи?

6.         Як вплинули адміністративні й економічні реформи ХVІІІ ст. на розвиток статистики?

7.         Охарактеризуйте анкетний та експедиційний методи прове-дення статистичних робіт.

8.         Коли з’явився перший центральний статистичний орган? Чим це зумовлено?

9.         Охарактеризуйте губернську статистику, відомчу статистику та урядову статистику.

10.       Охарактеризуйте основні етапи земської статистики.

11.       Поясніть значення земської статистики для розвитку економі-ки і культури нашої країни в другій половині ХІХ ст.

12.       Охарактеризуйте особливості методології проведення статис-тичних досліджень в Московському та Чернігівському зем-ствах.

13.       Як впливали на розвиток статистичної науки російські товари-ства — Вільне економічне, Російське географічне, Московське юридичне?

14.       Праці яких провідних вчених стали внеском у розвиток теорії статистики?

15.       Як вплинули події 1917-1925 рр. на розвиток української сис-теми статистики?

16.       Охарактеризуйте структуру органів статистки України в пері-од з 1925 р. по 1940 р.

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

17.       Яким чином оприлюднювалися статистичні матеріали за ра-дянських часів?

18.       Охарактеризуйте статистичні роботи, які проводилися в пово-єнний період.

19.       Як відбувалася механізація статистичних досліджень? Які вона мала наслідки для розвитку статистичного обліку?

20.       Що таке програмно-цільова статистика? Коли вона була запо-чаткована в Україні?