Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

1.1.      Посадові інструкції - це документи, що визначають органі-заційно-правовий стан працівників. Посадові інструкції розробля-ються з метою точного визначення обов'язків, прав і відповідаль-ності кожного працівника, виключення дублювання і знеособлення, а також регламентації процесів управління.

1.2.      Вимоги посадових інструкцій враховуються:

 

■          при визначенні відповідності працівника посаді, яку він обі-ймає, у передбачуваних законом випадках (оцінка результатів випробування, яке встановлене при прийманні на роботу, зві-льненні з роботи згідно з п. 2 ст. 40 КЗПП України );

■          при притягненні працівника до встановленої законом відпо-відальності (дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної) за невиконання або не належне виконання службових обов'язків.

 

1.3.      Посадові інструкції необхідно використовувати при розро-бці штатних розкладів, оскільки вони служать одним із засобів ви-значення обсягу робіт, що виконуються службовцями.

1.4.      На основі посадових інструкцій планується службова дія-льність працівників, даються завдання на роботу.

1.5.      Посадові інструкції повинні відповідати чинному законо-давству України, КЗПП України, Правилам внутрішнього трудово-го розпорядку.

1.6.      Посадові інструкції повинні мати своєю основою Поло-ження про структурні підрозділи з тим, щоб увесь комплекс функ-цій був повністю і чітко розподілений між працівниками цього під-розділу.

1.7.      3 врахуванням встановлених в управлінні, відділі, філії, представництві розподілу та кооперації праці кваліфікаційна харак-теристика однієї посади або типова (зразкова) посадова інструкція може бути використана для розробки посадових інструкцій з кіль-кох посад.

1.8. Для працівників, що виконують аналогічні обов’язки і ма-ють однакові права, рекомендується розробляти загальні посадові інструкції.