Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стаття 12. ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ. БУХГА-ЛТЕРСЬКА ТА АУДИТОРСЬКА ЗВІТНІСТЬ : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

Стаття 12. ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ. БУХГА-ЛТЕРСЬКА ТА АУДИТОРСЬКА ЗВІТНІСТЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

12.1.    Фінансовий рік. Для ведення книг і звітів відповідно до правил бухгалтерського обліку України фінансовим роком Товари-ства є календарний рік (надалі "Фінансовий рік"). Для ведення книг і звітів відповідно до міжнародно визнаних принципів бухгалтерсь-кого обліку за рішенням Спостережної ради Товариства Фінансо-вий рік Товариства може також паралельно починатися з 1 квітня і закінчуватися 31 березня. Бухгалтерський, аудиторський облік та звітність Товариства ведеться згідно з положеннями цього Статуту і відповідного законодавства України.

12.2.    Фінансова звітність. Товариство веде повний і точний пакет фінансових і бухгалтерських звітів згідно з діючими прави-лами і інструкціями. У таких звітах точно відображаються прибут-ки, збитки, доходи, витрати, активи і пасиви Товариства. Крім бух-галтерської документації, що ведеться згідно з правилами бухгал-терського обліку України, щоквартально і щорічно за рішенням Спостережної ради Товариства можуть готуватися також балансо-вий звіт, звіт про прибутки і збитки, звіт про розміщення коштів та інші фінансові документи згідно з міжнародно визнаними принци-пами бухгалтерського обліку.

12.3.    Незалежні аудитори. Крім аудиторських перевірок, що проводяться українськими аудиторськими організаціями згідно з вимогами законодавства України, Товариство може за рішенням Спостережної ради Товариства протягом всього часу за власний ра-

хунок запрошувати незалежних аудиторів з будь-якої країни для проведення річних та інших періодичних аудиторських перевірок Товариства згідно з загально визнаними у світі стандартами та принципами бухгалтерського обліку.

12.4. Банківські рахунки. Товариство має право на відкриття таких банківських рахунків:

а)         рахунків в українських гривнях у банках України;

б)         будь-яких інших рахунків, включаючи рахунки в іноземній

валюті в Україні та за її межами, відкриття яких є необхідним для

здійснення Товариством господарської діяльності, як це визнача-

ється Спостережною радою Товариства, однак за умови отримання

Товариством відповідної ліцензії чи дозволу Національного банку

України або іншого органу, як це вимагається законодавством

України.