Стаття 11. ПРАВО ПІДПИСУ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Якщо Загальними зборами Акціонерів не прийнято інше рі-шення та, беручи до уваги обмеження, встановлені цим Статутом, Голова Правління, а також інші посадові особи, призначені Спосте-режною радою Товариства, матимуть право підпису від імені Това-риства.