Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стаття 9. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

Стаття 9. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

9.1.      Склад Ревізійної комісії обирається Загальними зборами Акціонерів і становить 3 (три) особи. Члени Спостережної ради То-вариства та П’авління не можуть бути членами Ревізійної Комісії.

9.2.      Обовязки. Ревізійна комісія складає висновки до річних звітів і фінансових документів, балансу і звітів про отримані прибу-тки і завдані збитки, а також документи, що надсилаються до пода-ткової інспекції (далі "Річні Звіти"), та надає іншу допомогу Спо-стережній раді Товариства, Правлінню і посадовим особам у керів-ництві фінансовими та податковими питаннями Товариства. Реві-зійна комісія займається також перевіркою законних аспектів дія-льності Правління Товариства, посадових осіб і працівників, а та-кож може запропонувати скликати Позачергові збори Акціонерів у випадках, коли нею виявлена загроза життєво важливим інтересам Товариства або зловживання щодо майна Товариства з боку його працівників.

9.3.      Звітність. Ревізійна комісія складає висновок щодо Річних звітів і подає їх на розгляд Загальним зборам Акціонерів Товарист-ва з детальним аналізом і коментарем річних звітів Товариства. Ре-візійна комісія подає інші звіти Загальним зборам Акціонерів Това-риства.