Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Стандартизація, уніфікація та трафаретизація управлінських документів : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

1.4. Стандартизація, уніфікація та трафаретизація управлінських документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Стандартизація - це встановлення єдиних норм та вимог, які пред'являються до документів.

Уніфікація документів - це встановлення єдиного комплексу видів і різновидів документів для аналогічних управлінських ситу-ацій, розробка єдиних форм і правил складання, оформлення і ство-рення трафаретних текстів.

Стандартизація та уніфікація управлінських документів дозво-ляє досягти одноманітності в структурі та обробці інформації. Ста-ндартизація та уніфікація сприяють також напрацюванню прогре-

сивних методів роботи з документами. Метою стандартизації та уніфікації документів є раціоналізація процесів підготовки, вико-нання, пошуку документів; скорочення документопотоків: підви-щення ефективності управління і створення оптимальних умов для машинної обробки управлінської інформації.

До основних етапів уніфікації та стандартизації в будь-якій ор-ганізації відносяться:

♦          встановлення кола документів, які обертаються в організації;

♦          стандартизація формулярів та текстів документів;

♦          трафаретизація формулярів документів.

3 метою стандартизації управлінської документації була за-тверджена серія державних стандартів на управлінську документа-цію [5;6;7;8;9;10;11;12;13], а також низка стандартів на документи, які найбільш часто зустрічаються в управлінській діяльності підп-риємства [9;14].

Трафаретизація - це засіб уніфікації текстів документів, який полягає в тому, щоб вся інформація, характерна для певної групи документів, умовно поділяється на трафаретну, або постійну, та ін-дивідуальну, або змінну. Створюються збірники трафаретних текс-тів, при цьому деякі тексти мають по кілька запасних варіантів. Лист з трафаретним текстом складається з двох частин: типової (трафаретної) частини та змінної частини - вставки.

Ступінь трафаретизації може бути різним: весь документ, його частина, окремий абзац або речення. Типові тексти дозволяють зе-кономити до 50-75% часу виконавця при стовідсотковій гарантії, що жодне слово не буде пропущене в тексті.

Трафаретні тексти вводяться в дію наказом керівника організа-ції. їх розробка завжди повинна базуватися на державних стандар-тах. Трафаретизація дозволяє підвищити продуктивність праці, сприяє підвищенню культури діловодства.