Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

1.1.      Заснування BAT «Торговий дім «Україна». Торговий дім «Україна» (надалі «Товариство») створене згідно з рішенням Фонду державного майна України від 5 грудня 2002 р. № 36-АТ шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне то-вариство відповідно до чинного законодавства України.

1.2.      Керівне право і юридичні основи діяльності. Заснування торгового дому «Україна» та його діяльність регулюються чинним законодавством України. Товариство у своїй діяльності керується законами України, цим Статутом торгового дому «Україна» (надалі "Статут") з усіма можливими подальшими змінами та локальними нормативними актами, що видаються Товариством для забезпечен-ня своєї діяльності.

1.3.      Акціонери. Акціонерами Товариства можуть бути юридич-ні та фізичні особи.

1.4.      Найменування та місцезнаходження Товариства. Това-риство має таке найменування:

1.4.1. Українською, мовою - Торговий дім «Україна» .

1.4.2.Англійською мовою   

1.4.3. Товариство має таке місцезнаходження: Україна, м. Київ - 140, просп. Бажана.

1.5.      Строк діяльності. Товариство створене на невизначений

термін і продовжує свою діяльність до моменту припинення його

діяльності (ліквідації або реорганізації) відповідно до цього Стату-

ту та чинного законодавства України.

1.6.      Юридичний статус. Товариство є юридичною особою,

створеною у формі відкритого акціонерного товариства відповідно

до законодавства України. Товариство може мати статус підприєм-

ства з іноземними інвестиціями відповідно до Закону України "Про

режим іноземного інвестування". Товариство може здійснювати зо-

внішньоекономічну діяльність у видах та формах, що прямо не за-

боронені чинним законодавством України. Товариство може ство-рювати дочірні підприємства, філії та представництва як в Україні, так і за її межами, а також набувати у своє володіння землю, інше нерухоме майно та цінні папери інших юридичних осіб згідно з за-конодавством України. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації. Товариство має свій баланс, банківські рахунки, включаючи рахунки в іноземній валюті круглу печатку, штампи, зареєстровані знаки для товарів і послуг та інші реквізити юридичної особи. Товариство має право від свого імені укладати договори, контракти та інші угоди, набувати майнових та немайно-вих прав, нести зобов’язання, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському суді, а також мати інші пра-ва, що надаються юридичній особі.

1.7. Обмеження відповідальності. Товариство несе відповіда-льність за своїми зобов’язаннями перед кредиторами всім своїм майном та активами, а Акціонери несуть відповідальність за борги Товариства тільки у межах належних їм акцій Товариства. Товарис-тво не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Товариства. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями Акціонерів.