Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Комерційна таємниця та її збереження : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

10.2. Комерційна таємниця та її збереження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Комерційною таємницею є ділова інформація, що має тактичну чи потенційну цінність для підприємства, іншої виробничої або творчої організації з комерційних причин. Ця інформація є комер-ційно вигідною для недобросовісних конкурентів у разі потраплян-ня до їх рук. Втрата комерційної таємниці може нанести збитки пі-дприємству (організації), або навіть привести до банкрутства.

Захист комерційної таємниці забезпечується заходами правово-го та організаційного характеру.

Правовий захист здійснюється методом закріплення прав і по-рядку захисту комерційної таємниці в нормативних і статутних ак-тах. Заходи захисту можуть бути закріплені у статуті підприємства, трудових угодах (контрактах) із співробітниками, наказах, правилах внутрішнього розпорядку тощо.

Організаційними мірами захисту є:

■          запровадження конфіденційного справочинства. Порядок функ-ціонування цього справочинства і ступінь конфіденційності до-кументів визначає і затверджує керівництво підприємства;

■          розмежування доступу до комерційної інформації: кожен співробітник підприємства може користуватись тільки тими відомостями, які необхідні йому для виконання службових обов'язків. Дозвіл на доступ до такої інформації видається керівником підприємства, при цьому співробітник несе від-повідальність за розголошення отриманих відомостей;

■          встановлення такого порядку використання технічних засобів і приміщень, який виключав би витік відомостей. Наприклад, при роботі з копіювальними засобами необхідно забезпечити суворо регламентоване копіювання тих документів, на які поширюється режим конфіденційності;

■          встановлення порядку ведення переговорів з відвідувачами, який би по-перше, унеможливив витік комерційної інформа-

ції і, по-друге, дозволив отримати найбільш повні відомості про наміри відвідувачів;

■          навчання співробітників підприємства заходам захисту коме-

рційної таємниці, підвищення їх відповідальності за її розго-

лошення.